Reklama

Chemia

CIECH: dobre wyniki finansowe dzięki ekspansji zagranicznej i kontroli kosztów

Fot.:Pixabay
Fot.:Pixabay

Grupa CIECH - konsekwentnie realizując strategię rozwoju portfolio produktowego, ekspansji międzynarodowej i ścisłej kontroli kosztów - wypracowała solidne wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2018 roku. Przychody wyniosły 885,7 mln zł, natomiast EBITDA znormalizowana (z) wyniosła 167,6 mln zł. W I kwartale br. szczególnie intensywnie rozwijana była sprzedaż zagraniczna – w segmencie sodowym CIECH wykorzystał stabilny popyt w Europie oraz sprzyjającą sytuację na rynkach azjatyckich, a w biznesie AGRO rozpoczął sprzedaż na nowych rynkach m.in. w Australii i Kanadzie.

W pierwszych miesiącach 2018 roku Grupa korzystała z zakończonych inwestycji, które wpłynęły na efektywność poszczególnych linii biznesowych, a także kontynuowała proces rozbudowy portfolio produktów.

 • Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za pierwszy kwartał 2018 r. wyniosły 885,7 mln zł (spadek o 1,4 proc. r/r).
 • EBITDA znormalizowana (z) wyniosła 167,6 mln zł (spadek o 10,2 proc. r/r), a zysk netto
  74 mln zł (spadek o 5,3 proc. r/r).
 • Wskaźnik dług netto/EBITDA(z) dla Grupy wyniósł 1,3 na koniec pierwszego kwartału.
 • Pozytywny wpływ na wyniki miały intensywne działania sprzedażowe prowadzone na rynku sody kalcynowanej w Azji, gdzie CIECH wykorzystał sprzyjającą sytuację rynkową. Wyższa była także sprzedaż żywic, pianek oraz soli, gdzie oprócz wyższych wolumenów sprzedaży zanotowano wyższe ceny sprzedaży (w ujęciu rocznym).
 • Grupa ogranicza negatywny wpływ wysokich cen surowców stosowanych w produkcji m.in. poprzez zastąpienie koksu, stosowanego jako paliwo piecowe, antracytem.
 • W pierwszym kwartale negatywnie na wyniki wpłynęły także kursy walut (wzmocnienie złotego względem euro i rumuńskiej lei względem dolara).
 • W kolejnych kwartałach CIECH będzie kontynuować realizację inwestycji (m.in.
  w poszerzenie portfolio produktowego, także dzięki działaniom z obszaru R&D, w soli, żywicach czy biznesie AGRO) oraz ekspansję na nowe rynki. Grupa będzie także nadal utrzymywać dyscyplinę kosztową oraz dbać o wysoką jakość i wydajność produkcji.

- W pierwszym kwartale 2018 roku wykorzystaliśmy sytuację na azjatyckim rynku sody kalcynowanej, gdzie byliśmy świadkami istotnych wzrostów cen. W kontekście kolejnych kwartałów pozytywną informacją jest wysoki popyt na sodę kalcynowaną na wszystkich rynkach, na których działamy. Jednocześnie ograniczamy negatywny wpływ utrzymujących się wysokich cen surowców. Cieszy nas rosnąca sprzedaż soli, lepsze niż przed rokiem wyniki sprzedaży żywic, pianek czy krzemianów. To efekt zarówno zakończonych inwestycji, jak i podjętych działań optymalizujących portfel produktów. W 2018 roku oddamy kolejne ważne dla Grupy CIECH inwestycje – m.in. nowe produkty w biznesie solnym. Przed nami także prace nad budową nowej warzelni soli w Niemczech oraz integracja operacyjna z hiszpańską spółką Proplan – mówi Maciej Tybura, Prezes Zarządu CIECH S.A.

W segmencie sodowym Grupa CIECH wykorzystała wyższe ceny na rynku azjatyckim spowodowane niższą produkcją lokalną. CIECH realizuje kontraktację na rok 2018, sprzedając sodę do ok. 500 lokalizacji na całym świecie. Popyt na sodę może być kreowany przez spodziewane inwestycje producentów szkła płaskiego (Europa), szkła opakowaniowego oraz detergentów (Azja). Dodatkowo w Europie można zaobserwować wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych sody kalcynowanej przy utrzymującym się wysokim popycie. Jednocześnie Grupa CIECH realizuje inwestycję w zwiększenie mocy produkcyjnych sody oczyszczonej – wiosną rozpoczęły się prace budowlane w niemieckiej fabryce Grupy. Planowane zakończenie prac to pierwsza połowa 2019 roku.

W obszarze soli wyższe niż przed rokiem okazały się zarówno ceny końcowych produktów, jak
 i wolumen sprzedaży. W pierwszym kwartale do użytku został oddany magazyn na produkty solne w Janikowie, usprawniający obsługę klientów.

Obszar organiczny zanotował spadek przychodów z powodu słabszej koniunktury na rynku środków ochrony roślin. To efekt długiej zimy opóźniającej start sezonu. Natomiast w biznesach Żywice i Pianki zanotowano wyższe wolumeny sprzedaży wynikające z rozwoju nowych produktów, pozyskania nowych klientów (Żywice) oraz silnego popytu ze strony producentów mebli (Pianki).

W segmencie Krzemiany i Szkło (CIECH Vitrosilicon) zanotowano wyższe przychody i wzrost wyniku EBITDA (z). W związku z dużym popytem na krzemiany sodu, których Grupa CIECH jest największym dostawcą w Europie, w pierwszym kwartale zakończona została inwestycja polegająca na przestawieniu jednego z pieców z produkcji opakowań szklanych na wytwarzanie krzemianów. Jednocześnie CIECH poszerzył swoje portfolio w obszarze opakowań szklanych.

- Intensyfikujemy działania rozwojowe w każdym obszarze, zmieniając Grupę CIECH w globalny koncern chemiczny. Stawiamy na produkty specjalistyczne, wysoką efektywność oraz jakość produkcji i jednocześnie skutecznie zarządzamy stroną kosztową. CIECH ma zdrowe fundamenty finansowe oraz precyzyjnie zakreślony plan rozwoju na kolejne lata, uwzględniający dobre perspektywy na głównych rynkach działania. Dlatego jako spółka obecna na giełdach
w Warszawie i Frankfurcie zdecydowaliśmy o rekomendacji wypłaty dywidendy dla Walnego Zgromadzenia, uwzględniając nie tylko solidny wynik z 2017 roku, ale także wyniki z 2016 roku oraz dobrą koniunkturę na podstawowych rynkach naszej działalności -
mówi Maciej Tybura, Prezes Zarządu CIECH S.A.

jw/materiały prasowe CIECH

Reklama

Komentarze

  Reklama