Reklama

Gaz

CEEP: Swobodny przepływ energii fundamentem Unii Europejskiej

Rok 2015 upłynął w Europie pod hasłem Unii Energii. Zdaniem Central Europe Energy Partners (CEEP), Unii Europejskiej udało się stworzyć fundamenty pod system prawny i regulacyjny, którego celem jest harmonizacja krajowych sieci energetycznych. Jednocześnie zrealizowano istotne inwestycje, które pozwoliły wzmocnić infrastrukturę przesyłową i wyeliminować niektóre „samotne wyspy” na energetycznej mapie Europy.

Na europejskich i międzynarodowych rynkach energii rok 2015 był czasem wielkich nadziei i równie istotnych wyzwań. Zdaniem Marcina Bodio, dyrektora zarządzającego CEEP, kluczowe było ujęcie integracji infrastrukturalnej jako warunku powodzenia Unii Energii. – Dla Europy strategicznym priorytetem jest rozwój sieci przesyłowych gazu, ropy naftowej i energii elektrycznej na linii północ–południe. Dzięki temu powstanie autostrada energii, sięgająca od Bałtyku po Adriatyk i Morze Czarne. Korytarz Północ–Południe to klucz do bezpieczeństwa Unii Europejskiej w obszarze energii. W 2015 ideę tę poparli czołowi przedstawiciele Komisji Europejskiej, w tym jej wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič – powiedział Marcin Bodio.

 

Rozwój infrastruktury był jednym z priorytetów Europy w 2015 roku. Kluczowa była budowa mostów energetycznych między Polską a Litwą, a także między Litwą a Szwecją. – Zarówno Polska, jak i Litwa zyskały możliwość eksportu i importu energii elektrycznej, przez co wzmocniły swoje bezpieczeństwo w obszarze energii. To szczególnie ważne w sytuacjach kryzysowych, kiedy operatorzy systemów przesyłowych muszą korzystać ze wsparcia swych zagranicznych partnerów. Taka współpraca jest kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w całym regionie – powiedziała Beata Jarosz, rzecznik Polskich Sieci Elektroenergetycznych, będących członkiem CEEP.

 

W opinii Daivisa Virbickasa, prezesa Litgrid – litewskiego operatora sieci przesyłowych i członka CEEP – swobodny przepływ zasobów energii winien być uznany za piąty fundament wspólnego europejskiego rynku, na równi ze swobodą przepływu towarów, usług, kapitału i ludzi. – Aby to osiągnąć, konieczne jest wyeliminowanie „samotnych wysp” na mapie energetycznej Europy i objęcie systemów energii regułami rynku wewnętrznego. W tym kontekście musimy zwiększyć przepustowość systemów przesyłowych Polski i Litwy. Decyzję o docelowej przepustowości podejmiemy wraz z naszymi polskimi partnerami do końca 2016 roku. Te dodatkowe przepustowości będą istotnym elementem Korytarza Północ–Południe, dzięki któremu energia elektryczna ze Skandynawii będzie mogła docierać do całej Europy Centralnej – powiedział Daivis Virbickas.

 

W opinii ekspertów CEEP, Unia Energii i Korytarz Północ–Południe są kluczem do przełamania rozproszonego i krótkowzrocznego podejścia do energii, jakie obecnie panuje w Europie. – Wewnętrzny rynek to kamień węgielny całej Unii Europejskiej, dlatego naszym priorytetem jest, by działał on właściwie. To wymaga rozwoju infrastruktury, bez której energia nie może swobodnie płynąć po całym kontynencie. Dotyczy to w szczególności gazu na obszarze Europy Centralnej – dodał Marcin Bodio.

 

Zobacz także: Oficjalna inauguracja polsko - litewskiego mostu energetycznego

 

 

 

Komentarze