Reklama

Atom

Brexit zagrozi brytyjskiemu przemysłowi jądrowemu

Fot. Paul Wordingham / flickr.com
Fot. Paul Wordingham / flickr.com

Decyzja o wyjściu z Unii Europejskiej może doprowadzić brytyjski przemysł jądrowy do kryzysu, a także zagrozić dostawom energii w Wielkiej Brytanii – informuje agencja Bloomberg powołując się na raport brytyjskiej komisji pracującej przy Izbie Gmin.

„Rząd nie wziął pod uwagę poważnych konsekwencji związanych z Brexitem dla przemysłu atomowego” – cytuje agencja Bloomberg Iana Wrighta, przewodniczącego komisji ds. strategii dla przedsiębiorczości, energii i przemysłu, pracującej przy Izbie Gmin. Komisja opublikowała dziś raport dotyczący następstw wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej dla brytyjskiego przemysłu, którego dużą część poświęcono skutkom opuszczenia  Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (tzw. Euroatomu).

Euroatom jest jedną z trzech Wspólnot Europejskich i powstała na mocy traktatów rzymskich 25 marca 1957 r. Wielka Brytania jest członkiem Wspólnoty od 1973 r. Prawnie jest ona instytucją odrębną od Unii Europejskiej, ale jest z nią połączona unijnymi instytucjami (Rada, Komisja i Parlament Europejski) oraz udziałem w niej krajami członkowskimi UE. Do zadań Wspólnoty należy m.in. tworzenie jednolitych norm bezpieczeństwa, wspieranie badań naukowych, ułatwianie inwestycji, a także gwarantowanie wszystkim członkom regularnych i sprawiedliwych dostaw rud i paliw jądrowych. W styczniu br. premier Theresa May ogłosiła decyzję o opuszczeniu Euroatomu w ramach Brexitu.

W dokumencie negatywnie oceniono tę decyzję wskazując, że zerwanie współpracy z Euroatomem wymusi konieczność adaptacji nowych regulacji związanych z działalnością brytyjskiego przemysłu jądrowego. Każde opóźnienie z wdrożeniem w życie zastępczych przepisów utrudni Wlk. Brytanii funkcjonowanie na rynku atomowym, spowolni prowadzone badania naukowe, a także może zagrozić dostawom energii. W związku z tym autorzy raportu sugerują opóźnianie wyjścia z instytucji przynajmniej do czasu stworzenia niezbędnych ram prawno-instytucjonalnych, które zastąpią dotychczasową współpracę w ramach Euroatomu. 

Zobacz także: Ekspert: Brytyjczycy wracają do atomu. "Renesans sektora"

Zobacz także: Brexit uderzy w bezpieczeństwo energetyczne Polski? „Nord Stream 2, atom, łupki”

Komentarze