Reklama

Górnictwo

Bogdanka zwiększa przychody ze sprzedaży węgla

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka, której jednostką dominującą jest LW Bogdanka, wypracowała w III kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 483,4 mln zł. 

Wynik EBITDA w omawianym okresie wyniósł 166,3 mln zł, EBIT sięgnął 73,2 mln zł, a zysk netto przekroczył 56,6 mln zł. Pomimo trudnej sytuacji rynkowej i pozostawania wyników pod presją spadku cen węgla, wskaźniki rentowności Spółki pozostają na ponadprzeciętnym dla branży poziomie, czego przykładem jest marża EBITDA sięgająca w III kwartale 2014 roku 34,4%. 

Wypracowane w III kwartale wyniki są zdecydowanie lepsze od osiągniętych w poprzednich kwartałach tego roku. I tak, przychody ze sprzedaży były o 16,4% wyższe od osiągniętych w II kwartale tego roku i o 12,9% wyższe od wypracowanych w I kwartale. EBITDA wzrosła odpowiednio o 12,9% i 15,2%, a zysk netto w III kwartale 2015 r. był o 32,3% wyższy niż w poprzednich trzech miesiącach i o 73,3% wyższy niż w I kwartale br.

Przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach sięgnęły 1,3 mld zł, wynik EBITDA wyniósł 458,1 mln zł, EBIT sięgnął 174,5 mln zł, a zysk netto wyniósł 132,1 mln zł.

Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację rynkową, utrzymującą się nadpodaż węgla energetycznego i jego wyraźnie spadające od stycznia br. ceny, wyniki osiągnięte w trzecim kwartale oraz narastająco po dziewięciu miesiącach tego roku należy ocenić jako dobre. Ich osiągnięcie było możliwe dzięki elastyczności działania Spółki oraz efektywnie realizowanemu programowi redukcji kosztów i optymalizacji CAPEX-u.

Dzięki konsekwentnym działaniom w powyższym zakresie, Spółka obniżyła całkowity koszt gotówkowy pozyskania węgla (UMCC + Capex/tona) o 2,6% w stosunku do II kwartału i o 10,5% w porównaniu z I kwartałem. Po trzech kwartałach tego roku jest on niższy o 6,3% niż w tym samym okresie 2014 r. Koszty rodzajowe zostały obniżone w okresie trzech kwartałów tego roku o ponad 145 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem 2014.

Spółka utrzymuje prognozy sprzedaży węgla w 2015 r. na poziomie ok. 8,5 mln ton, co oznacza planowany znaczący wzrost wydobycia i sprzedaży w IV kwartale tego roku.

W październiku br. nastąpiły istotne zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki. W wyniku ogłoszonego w dniu 14 września przez Eneę wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Bogdanki, koncern energetyczny w dniu 26 października nabył 64,57% tych walorów i wraz ze swoją spółka zależną Enea Wytwarzanie dysponuje łącznie 66% akcji kopalni.

Zobacz także: "Energetyce wielkoskalowej grozi upadek"

Zobacz także: Rząd PiS zamierza renegocjować pakiet klimatyczny

Reklama

Komentarze

    Reklama