Reklama

Górnictwo

Bogdanka: zatwierdzono strategię rozwoju kadr na lata 2017-2020

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

LW Bogdanka S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego, zatwierdziła Strategię rozwoju kadr na lata 2017-2020

Strategia zakłada m.in. zacieśnienie współpracy ze szkołami średnimi o profilu techniczno – górniczym z okolic Bogdanki i kontynuację współpracy z najważniejszymi w branży górniczej ośrodkami naukowymi w Polsce, w celu pozyskiwania do pracy w Bogdance najlepszych absolwentów ww. szkół. Ważnym elementem strategii jest także rozwój przyszłej kadry zarządzającej w oparciu o obecnych pracowników Spółki, m.in. poprzez budowanie kompetencji nowych pracowników na bazie doświadczeń i specjalistycznej wiedzy załogi z wieloletnim stażem pracy oraz kontynuację stosowania narzędzi motywacyjnych.

W ramach współpracy ze szkołami średnimi, LW Bogdanka podpisała listy intencyjne zacieśniające współpracę z Zespołem Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Zespołem Szkół w Ostrowie Lubelskim. Planowane są m.in. stypendia naukowe za najlepsze wyniki dla uczniów wyróżniających się w przedmiotach technicznych a także realizacja programu „Przepustka do pracy w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A.”, którego celem jest wspieranie i rozwijanie idei systematycznej nauki wśród uczniów szkół uczęszczających do klas w zawodzie technik górnictwa podziemnego, technik mechanik, technik elektryk oraz technik przeróbki kopalin stałych. Nagrodą dla najlepszych absolwentów, za ich systematyczną i wytrwałą naukę, będzie właśnie „Przepustka do pracy…” w Bogdance.

Zobacz także: Tobiszowski: Należy inwestować w Polskie górnictwo

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi, LW Bogdanka podpisała także, w kwietniu br., listy intencyjne zacieśniające współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH), jedną z najlepszych i najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni, od lat zajmującą czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych. Listy intencyjnedotyczą zatrudniania przez Bogdankę najlepszych absolwentów studiów magisterskich specjalności Górnictwo Podziemne na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii oraz praktyk górniczych w Spółce dla studentów czterech wydziałów AGH.

Reklama

Komentarze

    Reklama