• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

Bartłomiej Orzeł pełnomocnikiem ds. programu Czyste Powietrze

Fot. Krystian Maj / KPRM / Twitter
Fot. Krystian Maj / KPRM / Twitter

Moim zadaniem będzie dokończenie reformy programu Czyste Powietrze — powiedział PAP nowy pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze Bartłomiej Orzeł. Dodał, że będą to zmiany ewolucyjne, a nie rewolucyjne.

"Moim zadaniem jako pełnomocnika jest ponadresortowe koordynowanie w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego polityki w sprawie programu Czyste Powietrze, ale nie tylko. Będę również przewodniczył Komitetowi Sterującemu Krajowego Programu Ochrony Powietrza oraz odpowiadał za doskonalenie działań sektora publicznego na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce" - powiedział PAP Orzeł, który w poniedziałek poinformował o swojej nominacji. 

Przyznał, że jego działania będą odbywały się na styku wielu resortów, m.in. budownictwa, infrastruktury, polityki społecznej, klimatu, środowiska, ale także rolnictwa i rozwoju wsi. W jego ocenie konieczne jest zazębianie działań w tym zakresie na poziomie tych resortów. 

"Zadania na najbliższy czas to dokończenie reformy programu Czyste Powietrze rozpoczętej przez Piotra Woźnego, który wykonał tytaniczną pracę, aby stworzyć ten program, który jest realną odpowiedzią na problem smogu w Polsce. Dziś program wymaga pewnych zmian, ale bardziej są to zmiany ewolucyjne niż rewolucyjne – na przykład włączenie banków w system składania wniosków czy stworzenie mechanizmu, który ułatwi najbiedniejszym korzystanie z programu. Sama struktura programu raczej pozostanie niezmieniona" - powiedział PAP Orzeł. 

Wyraził przekonanie, że konieczne jest również opracowanie programu dla prywatnych budynków wielorodzinnych. 

"Szacuje się, że w samym Wrocławiu takich +kopciuchów+ w budynkach wielorodzinnych jest nawet 13000, a tam często mieszkają ludzie mniej zamożni – dlatego trzeba im pomóc" - podkreślił. 

Dodał, że w przeszłości współtworzył Sądecki Alarm Smogowy, który wchodził w skład Polskiego Alarmu, więc tematyka zanieczyszczenia środowiska jest mu bardzo dobrze znana. (PAP)

Komentarze