Badanie: Polacy popierają proekologiczny biznes

20 kwietnia 2021, 10:01
leaf-1001679_1920
Fot. Pixabay
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


39 proc. Polaków chętniej bierze udział w rekrutacji, jeśli firma do której aplikują prowadzi działania proekologiczne. 85 proc. respondentów ocenia, że przedsiębiorstwa powinny angażować się w takie inicjatywy - wynika z opublikowanego we wtorek badania firmy Pracuj.pl.

W ankiecie "Polacy w środowisku pracy" wskazano, że podejmowanie działań proekologicznych ma zdecydowanie pozytywny wpływ na postrzeganie marek i firm przez Polaków. 66 proc. ankietowanych pozytywnie oceniło zjawisko wspierania przez firmy ekologii i ochrony środowiska. 27 proc. badanych odniosło się do tej kwestii obojętnie, a 7 proc. zaś oceniło zaangażowanie firm w ekologię negatywnie.

Jak poinformowano w raporcie, postrzeganie działań proekologicznych firm nie różni się znacząco w zależności od grupy wiekowej respondentów. Większy wpływ na ocenę działań biznesu w zakresie ochrony środowiska widoczny jest natomiast względem wykształcenia: najrzadziej pozytywnie postrzegają zaangażowanie w ekologię osoby z wykształceniem podstawowym (57 proc.), najczęściej zaś - z wykształceniem wyższym (73 proc.).

Dodano, że 39 proc. Polaków zadeklarowało, że są bardziej zdeterminowani do starania się o pracę w firmach podejmujących działania proekologiczne. Dla 46 proc. informacja na ten temat jest obojętna, 16 proc. zaś zadeklarowało, że w takim wypadku czuliby się zniechęceni do rekrutacji. Również w tej kategorii ankiety zachodzi korelacja między wynikami a wykształceniem respondentów - im wyższy poziom edukacji, tym wzrastał udział badanych zachęcanych do rekrutacji postawą proekologiczną firmy. Postawę taką przyjęło jedynie 27 proc. ankietowanych z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym, 40 proc. ze średnim, oraz 48 proc. z wykształceniem wyższym.

Aleksandra Skwarska z Grupy Pracuj, cytowana w raporcie, oceniła, że "przy decyzjach zawodowych wciąż najważniejszą rolę odgrywa oferowane wynagrodzenie". Jej zdaniem w ostatnich latach pojawiły się jednak też nowe czynniki kształtujące decyzje zawodowe Polaków. "Wpływ firmy na środowisko jest niewątpliwie jednym z nich. Nawet 4 na 10 badanych może uzależniać od niego choć częściowo podejście do rekrutacji" - wskazała ekspertka. Jak podkreśliła, dotyczy to w szczególności stanowisk specjalistycznych czy eksperckich, na które aplikują zazwyczaj osoby z wyższym wykształceniem. "Realne, przemyślane działania proekologiczne mają jednak pozytywny wpływ na postrzeganie pracodawcy we wszystkich grupach kandydatów, niezależnie od wieku czy poziomu zdobytej edukacji" - wskazała Skwarska.

Z badania wynika, że 85 proc. ankietowanych wskazało przynajmniej jeden obszar działań proekologicznych, w które powinni angażować się pracodawcy. 43 proc. z tej grupy wskazało, że powinno to być uwzględnianie wpływu na środowisko w strategii firmy. 34 proc. respondentów odpowiedziało, że działanie takie to wsparcie dla fundacji wspierających ekologię. 32 proc. wskazało granty na projekty proekologiczne dla pracowników, 31 proc. - wydarzenia i szkolenia zwiększające świadomość ekologiczną, a 22 proc. przynależność firmy do organizacji proekologicznych. 18 proc. badanych odpowiedziało, że działaniem takim miałby być wolontariat pracowników w dziedzinie ekologii, 15 proc. ankietowanych nie wskazało natomiast żadnego z wymienionych wcześniej działań.

Jak wynika z cytowanych w raporcie badań Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ponad połowa Polaków w październiku 2020 r. wskazywała ochronę środowiska jako jedną z kluczowych dziedzin, z którymi Polska ma najwięcej problemów.

PAP - mini

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 1
AA
wtorek, 20 kwietnia 2021, 12:16

Powinni przeprowadzić ankiete jaki procent zgadza się na podwyżki cen energii żywności ogrzewania transportu etc w związku z transformacją ekologiczną

Tweets Energetyka24