Gaz

Australijczycy wesprą realizację Baltic Pipe

Przy realizacji podmorskiej części projektu Baltic Pipe Gaz-System korzystać będzie ze wsparcia inżynieryjnego i doświadczenia australijskiej firmy Subsea Engineering Associates Pty Ltd (SEA) z siedzibą w Perth i przedstawicielstwem w Polsce. 

SEA to firma doradcza w sektorze wydobycia gazu i ropy naftowej z szelfów mórz i oceanów, niezależna od dostawców i wykonawców, specjalizująca  się w projektach podwodnych rurociągów i kabli. SEA jest światowym dostawcą usług w zakresie zarządzania projektami inżynierskimi w branży budownictwa podmorskiego.

Zobacz także: „Energetyczny Houdini”: gaz z szelfu norweskiego dla Ukrainy bez Baltic Pipe? [KOMENTARZ]

Baltic Pipe to już trzeci projekt gazociągu podmorskiego na terenie Bałtyku obsługiwany przez SEA - po projekcie Baltic Gas w Polsce oraz połączeniu gazociągowym Balticconnector pomiędzy Finlandią a Estonią. W przypadku Baltic Pipe podstawowym zadaniem SEA będzie wspieranie realizacji projektu, by został terminowo ukończony i gotowy do eksploatacji w 2022 roku.

Część podmorska projektu Baltic Pipe obejmuje budowę około 260-310 km odcinka dwukierunkowego gazociągu podmorskiego łączącego wybrzeże Danii i Polski. Australijska firma SEA będzie odpowiadać za sprawowanie nadzoru technicznego oraz wsparcie planowania i zarządzanie ryzykiem w celu zapewnienia ukończenia projektu w terminie. Ten zakres prac będzie realizowany przez doświadczony zespół specjalistów z ramienia SEA, składający się z pracowników w Warszawie i Perth.

Zobacz także: A jeśli na Baltic Pipe jest już za późno? [OPINIA]

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, którego celem jest stworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Umożliwi on transport gazu ze złóż w Norwegii na rynki duński i polski, jak również do odbiorców w sąsiednich krajach. Promotorami projektu są firmy GAZ-SYSTEM S.A. z Polski oraz Energinet z Danii.  W październiku sukcesem zakończyła się druga faza Open Season potwierdzająca zainteresowanie rynku tym projektem.

Projekt Baltic Pipe znalazł się na pierwszej liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI), opracowanej przez Komisję Europejską w 2013 roku, oraz na kolejnej liście przyjętej przez Komisję Europejską 18 listopada 2015, co podkreśla jego regionalne znaczenie.

Zdefiniowany na podstawie studium wykonalności projekt Baltic Pipe składa się z pięciu głównych elementów:

  • · Gazociąg złożowy prowadzący z systemu norweskiego na Morzu Północnym do punktu odbioru w systemie duńskim,
  • · Rozbudowa istniejących zdolności w duńskim lądowym systemie przesyłowym
  • · Tłocznia gazu w Zealand w Danii,
  • · Podmorski gazociąg międzysystemowy biegnący z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym,
  • · Rozbudowa polskiego systemu przesyłowego.

Zobacz także: Wiceprezes Gaz-System dla Energetyka24: Do końca października "konkretne oferty" na Baltic Pipe

kn/Gaz-System

Komentarze