• Partner główny
    Logo Orlen

Atom

WNA: energia atomowa musi być elementem odnowy gospodarczej

Fot. Pexels
Fot. Pexels

Inwestycje w energię atomową jako element wychodzenia z kryzysu koronawirusowego pomoże napędzić gospodarkę  i przyspieszy drogę do neutralności klimatycznej – uważa World Nuclear Association.

Wydarzenie, któremu współprzewodniczyli Fatih Birol, dyrektor wykonawczy MAE oraz Kwasi Kwarteng, brytyjski minister biznesu, energii i klimatu, analizowali krótko- i długoterminowy wpływ pandemii COVID-19 na sektor energii elektrycznej oraz kryzys oznacza rozwijanie szans i zagrożeń dla inwestycji w sektorze energetycznym. Była to jedno ze spotkań prowadzących do szczytu MAE poświęconego czystej energii , który odbędzie się 9 lipca.

Komentując wiele przemówień wysłuchanych podczas okrągłego stołu ministerialnego, Agneta Rising, dyrektor generalna World Nuclear Association. powiedziała: „Światowy przemysł nuklearny jest gotowy zrobić wszystko, aby wyjść z tej pandemii silniejszy, czystszy i bardziej odporny niż jak dotąd. Energia jądrowa może odgrywać kluczową rolę w odzyskiwaniu energii po COVID, pobudzając wzrost gospodarczy, tworząc miejsca pracy i wspierając rozwój opłacalnej, niskoemisyjnej i odpornej infrastruktury elektrycznej”.

Powiedziała, że ​​istnieje „okno możliwości” dla rządów na wsparcie wielu nowych projektów budowy elektrowni jądrowych, które zostały już zaplanowane. „Energia jądrowa musi zostać uwzględniona w drodze do neutralności węglowej. Jeśli nie, pojawią się zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw, a przejście w przyszłość niskoemisyjną będzie znacznie droższe. System elektroenergetyczny przyszłości musi wziąć pod uwagę rozliczać pełne koszty i korzyści różnych form wytwarzania ” - dodała.

Przemawiając na spotkaniu, Jean-Bernard Lévy, szef EDF, podkreślił potencjalny wkład nowej energetyki jądrowej. Zauważył, że każdy gigawat mocy jądrowej pozwala na dwa do czterech razy większą wydajność niż równoważne zdolności produkcyjne innych technologii elektrycznych, co wynika z jego niezawodności i czynników dużej pojemności. Powiedział, że nowy projekt nuklearny jest również korzystny dla zatrudnienia, ponieważ budowa EPR tworzy około 4600 miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji. Pobudziłoby to gospodarkę, szczególnie dla lokalnych gałęzi przemysłu.

Energia jądrowa była ważnym źródłem elastyczności mocy w Europie podczas obecnej pandemii - niedawno stwierdziła MAE w swoim Global Energy Review 2020.

Mark Menezes, podsekretarz stanu ds. Energii w rządzie USA, podkreślił, że niezawodna, odporna, wolna od węgla energia jest nadal ważna, zauważając, że świat nie osiągnie swoich celów w zakresie czystej energii bez energii jądrowej. Analiza IEA, powiedział, wykazała, że ​​przedłużenia żywotności istniejących reaktorów są najtańszym, niskoemisyjnym źródłem dodatkowej generacji.

We  wspólnym oświadczeniu Birol i Kwarteng stwierdzili, że uczestnicy spotkania „wyrazili zaniepokojenie” stwierdzeniem raportu MAE World Energy Investment że wydatki inwestycyjne w sektorze energetycznym mają spaść w 2020 r. Globalne inwestycje w wytwarzanie niskoemisyjne, dodali, że sieci, elastyczność i pamięć masowa „nie nadążają” za potrzebami zrównoważonych i odpornych systemów energetycznych.

Jak powiedzieli, przejścia na czystą energię będą stanowić kluczowy element prowadzący do następnej rundy rozmów klimatycznych ONZ - COP26 - „i nie tylko”. Wielka Brytania jest gospodarzem COP26, który z powodu pandemii ma się odbyć rok później niż planowano, w listopadzie 2021 r.

Komentarze