Reklama

Wiadomości

Szwajcaria chce wybudować składowisko odpadów jądrowych obok granicy z Niemcami

Fot. Canva

Szwajcarski Federalny Urząd Energetyki (BFE) poinformował że proponuje budowę składowiska odpadów jądrowych na północy kraju, tuż przy granicy z Niemcami. Jeśli decyzja zostanie zatwierdzona, budowa rozpocznie się za 20 lat.

Krajowa Organizacja Utylizacji Odpadów Promieniotwórczych (NAGRA) podała, że region Nördlich Lägern z uwagi na strukturę geologiczną gleby, jest najlepszym z pośród trzech lokalizacji, które rozważano dla stworzenia podziemnego magazynu.

Rząd Niemiec wyraził zaniepokojenie planami budowy składowiska odpadów w pobliżu granicy. Podziela obawy, że odpady zakłócą bezpieczeństwo w regionie i przyczyni się do problemów z zaopatrzeniem w wodę gruntową.

Czytaj też

Plany powstania składowiska nie oznaczają jeszcze decyzji o jego powstaniu, ponieważ ostatecznie rząd będzie mógł ją podjąć dopiero w 2029 roku, po przedstawieniu dokumentacji niezbędnej do jej powstania. Ze względu na długi czas uzyskania wszystkich pozwoleń, data budowy w 2045 roku jest jedynie szacunkowa.

Ostateczny głos o powstaniu składowiska leży po stronie mieszkańców kantonu, którzy mogą przeprowadzić referendum przeciwko jego budowie.

Szwajcaria posiada cztery elektrownie jądrowe, które zaspokajają 40 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Obecnie odpady są składowane w magazynie pośrednim w Würenlingen, 15 km od granicy z Niemcami.

Komentarze