Reklama

Wiadomości

Polski atom: powołano specjalny zespół ds. rozwoju energetyki jądrowej

Fot.: wikimedia.commons.org
Fot.: wikimedia.commons.org

W piątek weszło w życie zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska o powołaniu zespołu do spraw rozwoju energetyki jądrowej w Polsce - przekazał resort w komunikacie. Zespół ma przygotować m.in. rekomendacje zmian prawnych w celu usprawniania budowy energetyki jądrowej.

Reklama

Resort przekazał w piątek, że podstawowym celem zespołu będzie wsparcie Ministra Klimatu i Środowiska w realizacji zadań związanych z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce oraz zapewnienie koordynacji działań w tym zakresie z różnymi podmiotami krajowego sektora jądrowego.

Reklama

Wyjaśniono, że w skład zespołu, poza przedstawicielami departamentu energii jądrowej w MKiŚ, wejdą m.in. przedstawiciele pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej oraz krajowych przedsiębiorstw realizujących lub przygotowujących się do realizacji konkretnych planów inwestycyjnych w zakresie budowy elektrowni jądrowych.

Zgodnie z informacją przekazaną przez ministerstwo zespół ma przygotować rekomendacje w zakresie legislacyjnych i pozalegislacyjnych rozwiązań usprawniających wdrażanie energetyki jądrowej w Polsce. "Rekomendacje te będą uwzględniały potrzeby zarówno inwestycji w wielkoskalowe elektrownie jądrowe, jak i małe reaktory modułowe (SMR). Zespół pełnić będzie rolę platformy dialogu oraz wsparcia krajowych przedsiębiorstw poprzez wymianę informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w takich obszarach jak licencjonowanie elektrowni jądrowych, komunikacja ze społeczeństwem, rozwój zasobów ludzkich, czy współpraca międzynarodowa na potrzeby realizacji projektów jądrowych" - poinformowano.

Reklama

Czytaj też

Przypomniano, że obecnie w różnych fazach przygotowania lub realizacji znajduje się kilka niezależnych od siebie projektów inwestycyjnych w zakresie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych oraz SMR.

"Potrzeba powołania Zespołu wynika z dynamizacji podejmowanych w Polsce działań w tym zakresie. Powołanie zespołu stanowi wyraz dążenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska do jak najszybszego wdrażania w Polsce nowoczesnej i bezpiecznej energetyki jądrowej, w celu realizacji interesów państwa w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, korzyści dla gospodarki oraz ograniczenia wpływu sektora energetycznego na środowisko, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu jej społecznej akceptacji" - dodano.

Program Polskiej Energetyki Jądrowej przewiduje budowę dwóch elektrowni w dwóch różnych lokalizacjach. Jesienią 2022 r. rząd wskazał dla pierwszej lokalizacji na Pomorzu technologię firmy Westinghouse. Według deklaracji przedstawicieli rządu kwestia wyboru technologii i partnera dla drugiej elektrowni w ramach PPEJ jest ciągle otwarta. Równolegle do PPEJ plany budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie mają PGE i ZE PAK we współpracy z koreańskim KHNP. Z kolei Orlen wspólnie z Synthosem planuje budowę mniejszych reaktorów w technologii GE Hitachi Nuclear Energy. Plany budowy małych reaktorów firmy NuScale ma też KGHM.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama