Reklama

Wiadomości

Moskwa: zmniejszamy ryzyko i obniżamy koszty budowy jądrówki

Autor. Twitter / @moskwa_anna

Uchwalona w piątek przez Sejm ustawa pozwoli na przyspieszenie realizacji, zmniejszenie ryzyka i obniżenie kosztów budowy elektrowni jądrowej - podkreśliła w piątek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Reklama

"Intensyfikujemy prace związane z Programem polskiej energetyki jądrowej. Przyjęta przez Sejm ustawa o inwestycjach w obiekty energetyki jądrowej pozwoli na przyspieszenie realizacji projektów strategicznych, zmniejszenie ryzyka inwestora i obniżenie kosztów budowy elektrowni" - napisała w piątek na Twitterze szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Reklama

Sejm uchwalił w piątek nowelę ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących i niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy przewidują rozszerzenie katalogu inwestycji towarzyszących budowie elektrowni jądrowych, w szczególności o inwestycje niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy samej elektrowni oraz infrastruktury towarzyszącej.

Reklama

Czytaj też

Tzw. decyzja zasadnicza ma być wydawana na początkowym etapie całego procesu - przed decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz zezwolenia na wejście na teren nieruchomości ma zostać rozszerzona o pomiary, badania lub inne prace, które są niezbędne do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z nowymi przepisami nabywca lub zbywca nieruchomości objętej decyzją o wskazaniu lokalizacji inwestycji zobowiązani będą do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela. Brak zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela nie będzie stanowiło podstawy do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności.

Organy administracji publicznej na uzasadniony wniosek inwestora mają udostępniać nieodpłatnie informacje i dane do wykorzystania w związku z wykonywaniem zadań związanych z obiektami energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Ma to pozwolić na redukcję kosztów oraz usprawnienie procesu przygotowania i realizacji przedsięwzięcia.

Wprowadzona zostanie możliwość tymczasowej eksploatacji obiektu jądrowego po uzyskaniu zezwolenia na rozruch. Do czasu wydania zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego, jednak nie dłużej niż przez czas określony w zezwoleniu na rozruch, eksploatacja będzie mogła być prowadzona na podstawie zezwolenia oraz zatwierdzonego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki raportu z rozruchu obiektu jądrowego. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć wielomiesięcznego wyłączenia bloku jądrowego.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama