Reklama

Wiadomości

KHNP rozpoczęło badania terenu pod budowę elektrowni jądrowej w Pątnowie

Fot. Elektrownia Pątnów/ZE PAK
Fot. Elektrownia Pątnów/ZE PAK

9 listopada Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) rozpoczęło badanie terenu pod budowę elektrowni jądrowej w Pątnowie. Zespół badawczy KHNP, składający się z przedstawicieli firm zaangażowanych w projekt, w tym KEPCO E&C, odwiedził potencjalną lokalizację elektrowni jądrowej w Pątnowie.

Reklama

Delegacja KHNP spotkała się również z przedstawicielami ZE PAK, w tym z Zygmuntem Solorzem-Żakiem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki. Ponadto 10 listopada KHNP zorganizowało „APR1400 Suppliers Symposium" w Warszawie, goszcząc przedstawicieli polskiego rządu i polskiego przemysłu. W trakcie konferencji podpisano 13 memoranda o współpracy z polskimi firmami.

Reklama

Podczas dwudniowej wizyty w Polsce KHNP i inne firmy zaangażowane w projekt, w tym KEPCO E&C, rozpoczęły badanie terenu pod budowę elektrowni jądrowej w Pątnowie. Grupa badawcza dokonała oceny infrastruktury energetycznej, kwestii środowiskowych i warunków wodnych pod kątem procesu chłodzenia. Delegacja spotkała się również z przedstawicielami ZE PAK, w tym z Zygmuntem Solorzem-Żakiem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej ZE PAK i omówiła plany współpracy podczas realizacji projektu.

W celu wzmocnienia współpracy między Polską i Koreą, 10 listopada KHNP zorganizowało w Warszawie wydarzenie „APR1400 Suppliers Symposium", w którym wzięli udział przedstawiciele rządu oraz polskiego przemysłu. Spotkanie zrealizowano we współpracy z Korea Nuclear Association (KNA), Polską Izbą Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEOŚ), KEPCO E&C, KEPCO Nuclear Fuel, KEPCO KPS, Doosan Enerbility, Daewoo E&C. Firmy wchodzące w skład Team Korea (KEPCO E&C, KEPCO KPS, KEPCO NF, Doosan Enerbility i Daewoo E&C) zaprezentowały osiągnięcia koreańskiej technologii jądrowej i możliwości reaktora APR1400, który został zaproponowany Polsce w ramach programu energetyki jądrowej. Częścią wydarzenia były także branżowe spotkania B2B pomiędzy firmami zainteresowanymi udziałem w projekcie, w trakcie których przedstawiciele przedsiębiorstw z Korei i Polski omówili potencjalne obszary współpracy i mieli okazję do zacieśnienia relacji.

Reklama

Czytaj też

Podczas sympozjum Team Korea podpisał memoranda z 13 polskimi firmami, w tym z Zarmen, APS Energia, Energomontaż, Ecol i Transition Technologies, dotyczące współpracy w zakresie dostaw materiałów, obsługi i eksploatacji technologii. Zadeklarowano również dalsze zacieśnianie współpracy między firmami w ramach polskiego projektu jądrowego.

Tego samego dnia Yoh-Shik Nam, wiceprezes wykonawczy KHNP departamentu rozwoju międzynarodowego biznesu elektrowni jądrowych, spotkał się z wicepremierem i Ministrem Aktywów Państwowym Jackiem Sasinem oraz ambasadorem Korei w Polsce Limem Hoonminem i omówił dalsze plany współpracy, takie jak opracowanie studium wykonalności projektu, wykonanie analizy środowiskowej oraz dalsze możliwości współpracy z ZE PAK.

Zawierając list intencyjny z PGE i ZE PAK dotyczący realizacji polskiego projektu jądrowego, zobowiązaliśmy się do realizacji naszych działań na możliwie jak najwyższym poziomie – przede wszystkim w aspektach bezpieczeństwa, dostarczanej technologii, kosztów czy terminowej realizacji

projektu. W realizacji tych celów wspierać nas będzie doświadczony Team Korea - wyjaśnia prezes KHNP Joo-ho Whang.

31 października Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii Korei, polskie firmy energetyczne ZE PAK i PGE, Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) ogłosiły zawarcie listu intencyjnego w sprawie planu rozwoju elektrowni jądrowej w Pątnowie oraz porozumienia o współpracy pomiędzy ministerstwami. Jednocześnie prezesi trzech spółek z obu krajów, polskiej prywatnej grupy energetycznej ZE PAK, Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) oraz koreańskiej KHNP podpisali list intencyjny, którego głównym celem jest opracowanie planu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie w oparciu o technologię APR1400. Strony zamierzają przygotować wstępny plan budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie do końca 2022 roku.

Czytaj też

W Korei działają 24 bloki jądrowe – wszystkie zbudowane i zarządzane przez KHNP. Firma ma również doświadczenie w eksporcie technologii jądrowej. KHNP jest obecnie odpowiedzialne za budowę elektrowni jądrowej Barakah, pierwszej tego typu inwestycji w ZEA. W grudniu 2020 r. blok 1 osiągnął 100 proc. mocy i wytwarza obecnie 1400 MW energii elektrycznej, a w kwietniu 2022 r. blok 2 rozpoczął pracę komercyjną. Budowa bloku 3 została już zakończona, a po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie rozpoczął się załadunek paliwa. Blok 4 znajduje się w końcowej fazie uruchamiania przed zakończeniem budowy. (Korea Hydro & Nuclear Power)

Reklama

Komentarze

    Reklama