• Partner główny
    Logo Orlen

Wiadomości

Budżet Państwowej Agencji Atomistyki wzrośnie o prawie 50%

Fot. BeatriceBB/Pixabay

Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2022. Największym beneficjentem zostanie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, która otrzyma o 250 mln zł więcej, a fundusze będące do dyspozycji Państwowej Agencji Atomistyki zwiększą się o 49 proc. w stosunku do ubiegłego roku.

W trakcie głosowań zostały odrzucone wnioski o odrzucenie projektu ustawy, a zostały przyjęte poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania, które zwiększają dochody budżetu o 10,5 mld zł i obniżają deficyt budżetu o nieco ponad 1 mld zł.

Odrzucono wnioski mniejszości, zgłoszone do projektu, a także wnioski, zgłoszone podczas drugiego czytania projektu, które nie uzyskały poparcia Komisji Finansów Publicznych.

Ustawa budżetowa obejmuje 35 instytucji oraz najważniejszych urzędów państwowych. Wynika z niej, że największe fundusze na 2022 rok przypadną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dla której przeznaczono 843 mln zł. To wzrost środków finansowych o 42 proc., czyli prawie 250 mln zł więcej niż w poprzednim roku.

O blisko 49% zwiększy się budżet Państwowej Agencji Atomistyki, która w nadchodzącym roku otrzyma ponad 34 mln zł. Należy podkreślić, że jest to największy zaplanowany wzrost wydatków spośród pozostałych instytucji. Podwojenie budżetu wskazuje na to, że rząd podjął realne działania w kierunku energetyki jądrowej.

Ustawa budżetowa przewiduje, że dla Urzędu Regulacji Energetyki przeznaczone zostanie o 5 mln zł więcej niż w poprzednim roku, czyli 60 mln zł. To wzrost o 8,5 proc.

Największe cięcia w budżecie zapowiedziane są dla ABW - o 8,1 proc., Agencji Wywiadu - o 10,4 proc. oraz GUS - o 20,3 proc.

Państwowa Agencja Atomistyki jest centralnym organem administracji rządowej odpowiedzialnym za monitorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego, a także ochrony radiologicznej kraju. W tym celu uprawniona jest do wydawania zezwoleń oraz prowadzenia kontroli i ewidencji. Obecnie urząd prezesa Agencji sprawuje dr Łukasz Młynarkiewicz.

Urząd Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracyjnym obsługującym prezesa URE. Jego podstawowym działaniem jest regulacja gospodarki paliwami i energią oraz promowanie konkurencji. Obecnie prezesem Urzędu jest powołany w 2019 r. Rafał Gawin.

PAP/KB

Komentarze