Reklama

Atom

MAEA zwiększa wsparcie dla krajów wprowadzających energetykę jądrową

Fot. Pexels
Fot. Pexels

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) opracowała nowe wytyczne dla krajów planujących przyjęcie energii jądrowej. W dokumencie zatytułowanym „Inicjowanie programów energetyki jądrowej: obowiązki i możliwości właścicieli i operatorów” MAEA zawarła porady dotyczące ustanowienia i rozwoju właściciela/operatora elektrowni jądrowej.

Raport opublikowany w MAEA Nuclear Energy Series zakłada, że ​​ta sama organizacja będzie właścicielem i operatorem elektrowni jądrowej, stąd termin „właściciel/operator”. Uwzględnia ponad 10-letnie doświadczenie i dobre praktyki w krajach wprowadzających energię jądrową, a także wnioski wyciągnięte podczas misji Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej (INIR) oraz działania pomocy technicznej MAEA w nowych krajach.

„Nowa publikacja stanowi znaczącą rewizję dokumentu wydanego po raz pierwszy w 2009 r.” - powiedział Jose Bastos, kierownik techniczny w dziale rozwoju infrastruktury energetyki jądrowej MAEA. „Dostarcza szczegółowych informacji o działaniach właściciela / operatora w odniesieniu do każdego z 19 problemów infrastrukturalnych w fazie 2 i 3 podejścia Milestones. Ponadto dodaliśmy również szczegółowe odniesienia do innych odpowiednich dokumentów MAEA, w tym standardów bezpieczeństwa” – dodał.

Wraz z organizacją wdrażającą energetykę jądrową (NEPIO) i organem kontroli jądrowej, właściciel/operator elektrowni jądrowej jest jedną z trzech kluczowych organizacji określonych w podejściu Milestone, które stanowią ramy MAEA w zakresie rozwoju programu energetyki jądrowej.

Po tym, jak kraj zdecyduje się uruchomić program energetyki jądrowej pod koniec fazy 1, właściciel / operator w fazie 2 musi przeprowadzić studium wykonalności, ocenić różne technologie i wybrać preferowane, przygotować plan finansowy i wynegocjować umowę na Roślina. W fazie 3 obowiązki właściciela/operatora obejmują ubieganie się o wymagane licencje, nadzorowanie budowy i przygotowanie do eksploatacji. 

Nowa publikacja jest przeznaczona dla osób podejmujących decyzje, kierowników właścicieli/operatorów oraz personelu, a także innych osób w organizacjach zaangażowanych w program energetyki jądrowej. IAEA stwierdziła, że opracowanie ​​może być również użyteczne dla krajów rozszerzających swoje programy energetyki jądrowej po długich okresach bez nowych projektów.

Reklama

Komentarze

    Reklama