• Partner główny
    Logo Orlen

Atom

MAEA zwiększa wsparcie dla krajów wprowadzających energetykę jądrową

Fot. Pexels
Fot. Pexels

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) opracowała nowe wytyczne dla krajów planujących przyjęcie energii jądrowej. W dokumencie zatytułowanym „Inicjowanie programów energetyki jądrowej: obowiązki i możliwości właścicieli i operatorów” MAEA zawarła porady dotyczące ustanowienia i rozwoju właściciela/operatora elektrowni jądrowej.

Raport opublikowany w MAEA Nuclear Energy Series zakłada, że ​​ta sama organizacja będzie właścicielem i operatorem elektrowni jądrowej, stąd termin „właściciel/operator”. Uwzględnia ponad 10-letnie doświadczenie i dobre praktyki w krajach wprowadzających energię jądrową, a także wnioski wyciągnięte podczas misji Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej (INIR) oraz działania pomocy technicznej MAEA w nowych krajach.

„Nowa publikacja stanowi znaczącą rewizję dokumentu wydanego po raz pierwszy w 2009 r.” - powiedział Jose Bastos, kierownik techniczny w dziale rozwoju infrastruktury energetyki jądrowej MAEA. „Dostarcza szczegółowych informacji o działaniach właściciela / operatora w odniesieniu do każdego z 19 problemów infrastrukturalnych w fazie 2 i 3 podejścia Milestones. Ponadto dodaliśmy również szczegółowe odniesienia do innych odpowiednich dokumentów MAEA, w tym standardów bezpieczeństwa” – dodał.

Wraz z organizacją wdrażającą energetykę jądrową (NEPIO) i organem kontroli jądrowej, właściciel/operator elektrowni jądrowej jest jedną z trzech kluczowych organizacji określonych w podejściu Milestone, które stanowią ramy MAEA w zakresie rozwoju programu energetyki jądrowej.

Po tym, jak kraj zdecyduje się uruchomić program energetyki jądrowej pod koniec fazy 1, właściciel / operator w fazie 2 musi przeprowadzić studium wykonalności, ocenić różne technologie i wybrać preferowane, przygotować plan finansowy i wynegocjować umowę na Roślina. W fazie 3 obowiązki właściciela/operatora obejmują ubieganie się o wymagane licencje, nadzorowanie budowy i przygotowanie do eksploatacji. 

Nowa publikacja jest przeznaczona dla osób podejmujących decyzje, kierowników właścicieli/operatorów oraz personelu, a także innych osób w organizacjach zaangażowanych w program energetyki jądrowej. IAEA stwierdziła, że opracowanie ​​może być również użyteczne dla krajów rozszerzających swoje programy energetyki jądrowej po długich okresach bez nowych projektów.

Komentarze