Reklama

Atom

FA: większość ekspertów chce walczyć o lepszy klimat energetyką jądrową

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Czasopismo Foreign Affairs zapytało ekspertów, czy rozwój technologii jądrowych powinien być centralnym punktem walki ze zmianą klimatu. Wyraźna większość pytanych była zdania, że tak.

FA zapytało 41 ekspertów o ich zdanie na temat roli, jaką atom ma pełnić w walce ze zmianą klimatu.  Wyraźna większość respondentów zgodziła się z tezą, że „rozwój energetyki jądrowej powinien być centralnym punktem walki ze zmianą klimatu”. Przystało na nią 19 osób, które udzieliły odpowiedzi „zgadzam się” albo „dobitnie się zgadzam”.

Przeciwnego zdania było 11 respondentów (odpowiedzi „nie zgadzam się” i „dobitnie się nie zgadzam”). Neutralne podejście wskazało również 11 osób.

Osoby zgadzające się z tezą o dużej roli atomu w walce z globalnym ociepleniem wskazywały m.in. na historyczne dane wykazujące zdolność energetyki jądrowej do szybkiej dekarbonizacji, bezpieczeństwo tej technologii oraz fakt, że większość możliwych scenariuszy szybkiego osiągania neutralności klimatycznej zasadza się na wykorzystaniu do tego jednostek jądrowych.

Z kolei przeciwnicy atomu podkreślali koszty budowy elektrowni jądrowych oraz problemy ze składowaniem zużytego paliwa.

Komentarze