Reklama

Atom

Dąbrowski: Energetyka jądrowa wzmocni konkurencyjność polskiej gospodarki

Fot. www.me.gov.pl
Fot. www.me.gov.pl

Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski wziął udział w polsko-japońskim seminarium dotyczącym ekonomicznych aspektów produkcji energii elektrycznej, które odbyło się 23 lipca 2019 r. w Warszawie. Podczas wydarzenia poruszane były tematy związane m.in. z finansowaniem przedsięwzięć w sektorze energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki jądrowej i jej roli w kształtowaniu polityki energetycznej państwa.

W wystąpieniu otwierającym seminarium minister Dąbrowski podkreślił, że polski Rząd jest świadomy konieczności przeprowadzenia transformacji sektora energetycznego w celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Zaznaczył jednak, że osiągnięcie tego celu jedynie poprzez promowanie generacji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest niemożliwe. – Jednym z kierunków wyznaczonym w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. jest wdrożenie energetyki jądrowej. Polska wybrała ten kierunek, ponieważ elektrownie jądrowe zapewniają stabilną produkcję energii przy zerowej emisji. Potrzebujemy takiego stabilnego, niezawodnego źródła energii elektrycznej, które zabezpieczy przewidywany w przyszłości wzrost zapotrzebowania na nią i zastąpi stopniowo odstawiane bloki węglowe – powiedział minister Dąbrowski. Dodał również, że energetyka jądrowa pozwoli zdywersyfikować polski miks energetyczny, tym samym wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne kraju i konkurencyjność jego gospodarki.

Seminarium było kolejnym już w ostatnim czasie wydarzeniem dotyczącym polsko-japońskiej współpracy w zakresie energetyki. W lutym 2019 r. odbyło się polsko-japońskie seminarium czystego węgla, podczas którego podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie czystych technologii węglowych między Ministerstwem Energii i japońskim Ministerstwem Przemysłu i Handlu. Oba wydarzenia wpisują się również w obchody stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską i Japonią.

(ME)

Reklama

Komentarze

    Reklama