• Partner główny
    Logo Orlen

Atom

Austria: aktywiści antyatomowi zszokowani poparciem dla energetyki jądrowej

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

W 35 lat od awarii w Czarnobylu co trzeci młody Austriak uważa się za zwolennika energii jądrowej, trzeba temu zaradzić - apelują do austriackiej minister środowiska antyatomowi aktywiści.

Austriaccy aktywiści antyatomowi opublikowali na swej stronie Atomstopp.at apel do minister środowiska Leonore Gewessler, w którym domagają się podjęcia działań celem zaradzenia deficytowi wiedzy w zakresie energetyki jądrowej wśród młodych Austriaków. Jak twierdzą działacze, ok. 30% młodych ludzi żyjących w ich kraju opowiada się za rozwojem atomu.

„Czy to, że energetyka jądrowa jest zbyt droga, zbyt wolna i zbyt niebezpieczna jest tak trudne do zrozumienia dla młodych Austriaków?” - pytają aktywiści, domagając się jednocześnie „pilnych środków zaradczych”.

Komentarze