Artur Soboń pełnomocnikiem rządu ds. transformacji energetycznej i górnictwa

28 sierpnia 2020, 15:25
1460x616-8
Fot. Ministerstwo Aktywów Państwowych

Podczas dzisiejszego spotkania central związkowych wicepremier Sasin przedstawił nowego pełnomocnika rządu ds. transformacji energetycznej i górnictwa - został nim Artur Soboń.

Artur Soboń to absolwent studiów magisterskich Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów podyplomowych z zakresu prawa Unii Europejskiej na UMCS oraz rachunkowości i finansów na KUL.

Ukończył studia doktorskie w Kolegium Nauk Społecznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Nowy pełnomocnik to poseł na Sejm RP z okręgu lubelskiego VIII i IX kadencji. Pracował w komisji finansów publicznych i komisji obrony narodowej. Pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, odpowiedzialny m.in. za budownictwo oraz Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Sprawował nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego w imieniu Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

Od 5 grudnia 2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i pełnomocnik rządu ds. instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa.

KomentarzeLiczba komentarzy: 2
Avik
niedziela, 30 sierpnia 2020, 15:16

Zupełnie fajny gość. Serio.

rmarcin555
sobota, 29 sierpnia 2020, 00:06

Jak to mówią od mieszania herbata nie robi się słodsza. Jeden słup mianował innego słupa ministrem. Słup minister mianował słupa pełnomocnika. Reformę górnictwa "przeprowadzi" rynek. Jeńców brać nie będzie.

Tweets Energetyka24