Reklama

Elektroenergetyka

Aresztowania w sprawie korupcji w PGE GiEK S.A.

  • Fot. Ali Shaker/VOA, Wikipedia

Prokuratura Regionalna w Szczecinie prowadzi śledztwo dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych przez osoby zatrudnione w PGE GiEK S. A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.

W toku tego postępowania prokuratorzy ustalili, że korzyści majątkowe były przyjmowane w zamian za nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków oraz podejmowanie niedopuszczalnych czynności preferencyjnych. Dochodziło do tego przy udzielaniu zamówień niepublicznych dotyczących remontów i modernizacji elementów infrastruktury Zespołu Elektrowni Dolna Odra.

Zarzut popełnienia przestępstwa łapownictwa na stanowisku kierowniczym (art. 296a par. 1 kodeksu karnego) został ogłoszony jednej osobie. Prokurator zastosował wobec niej wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego oraz dozoru policji.

 

Kolejne czynności dowodowe przeprowadzone w tej sprawie skutkowały zatrzymaniem kolejnych pięciu osób. Miało to miejsce wczoraj (07 grudnia 2016 roku).

Przedsiębiorcy Janowi S. prokurator ogłosił zarzuty wręczania korzyści majątkowych lub osobistych osobie będącej na stanowisku kierowniczym (art. 296a par. 2 kodeksu karnego), oszustwa (art. 286 par. 1 kodeksu karnego), poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 271 par. 1 i 3 kodeksu karnego) oraz fałszerstwa dokumentów (art. 270 par. 1 kodeksu karnego).

Starszemu Inspektorowi ds. Infrastruktury Kolejowej w Wydziale Nadzoru Pozablokowego Zespołu Elektrowni Dolna Odra Jackowi P. prokurator ogłosił zarzuty łapownictwa na stanowisku kierowniczym (art. 296a par. 1 kodeksu karnego), oszustwa (art. 286 par. 1 kodeksu karnego), poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 271 par. 1 i 3 kodeksu karnego) oraz fałszerstwa dokumentów (art. 270 par. 1 kodeksu karnego).

Mariusz S. – Starszy Inspektor ds. Budowlanych w Wydziale Nadzoru Pozablokowego Zespołu Elektrowni Dolna Odra podejrzany jest o łapownictwo na stanowisku kierowniczym (art. 296a par. 1 kodeksu karnego), oszustwo (art. 286 par. 1 kodeksu karnego), poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 271 par. 1 i 3 kodeksu karnego) oraz fałszerstwo dokumentów (art. 270 par. 1 kodeksu karnego).

Zarzuty popełnienia tych przestępstw prokurator ogłosił również Annie  R.– L. – Starszemu Inspektorowi ds. Instalacji Sanitarnych w Wydziale Nadzoru Pozablokowego Zespołu Elektrowni Dolna Odra oraz Agnieszce T. – Kierownikowi Wydziału Nadzoru Pozablokowego Zespołu Elektrowni Dolna Odra.

 

Wobec czwórki podejrzanych prokurator z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze – poręczenie majątkowe, dozór policji, zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi i świadkami w tej sprawie, a także zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

 

Zobacz także: Enea i Energa podpisały umowę inwestycyjną ws. Ostrołęki C

Reklama

Komentarze

    Reklama