Podpisano umowę na kredytowanie projektu Polimery Police

1 czerwca 2020, 09:56
840_472_matched__piuhfl_okladka
Fot. Grupa Azoty
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


Grupa Azoty Polyolefins podpisała umowę kredytową, której celem jest pozyskanie finansowania niezbędnego do realizacji przez Polyolefins projektu "Polimery Police" - poinformowała spółka w komunikacie.

Umowa została zawarta pomiędzy Polyolefins a konsorcjum, w skład którego wchodzą: Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polska Kasa Opieki, BNP Paribas Bank Polska, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Industrial and Commercial Bank of China Europe Poland Branch, mBank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2, Santander Bank Polska oraz ICBC Standard Bank PLC.

Polimery Police to największy projekt inwestycyjny w historii Grupy Azoty - instalacja produkcyjna, która ma wytwarzać 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Całkowity budżet projektu to 1,52 mld euro. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji ma nastąpić w czwartym kwartale 2022 r. Na generalnego wykonawcę wybrano Hyundai Engineering z wynagrodzeniem 992,8 mln euro.

Jak podano w komunikacie, umowa przewiduje udzielenie konsorcjum kredytu terminowego w maksymalnej kwocie 487 mln 800 tys. euro, z którego środki zostaną przeznaczone w szczególności na finansowanie lub refinansowanie kosztów projektu podczas fazy budowlanej. Ostateczny termin spłaty przypada na 29 listopada 2030 r., przy czym po spełnieniu warunków uzgodnionych w umowie kredytów może zostać wydłużony do 15 grudnia 2035 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną EURIBOR.

Ponadto, umowa przewiduje udzielenie kredytu terminowego w maksymalnej kwocie 537 mln 700 tys. dolarów, z którego środki zostaną przeznaczone w szczególności na finansowanie lub refinansowanie kosztów projektu podczas fazy budowlanej. Ostateczny termin spłaty przypada na 29 listopada 2030 r., przy czym po spełnieniu warunków uzgodnionych w umowie może zostać wydłużony do 15 grudnia 2035 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną LIBOR.

Umowa zakłada też udzielenie kredytu obrotowego VAT w maksymalnej kwocie 150 mln zł, z którego środki zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie płatności podatku VAT od kosztów projektu podczas fazy budowlanej. Ostateczny termin spłaty został na określony na dzień przypadający sześć miesięcy po faktycznej dacie ukończenia projektu, przy czym nie później niż 30 listopada 2024 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR.

Zgodnie z umową przewidziano też udzielenie kredytu obrotowego w maksymalnej kwocie 180 mln dolarów, którego celem jest finansowanie lub refinansowanie kosztów operacyjnych oraz kapitału obrotowego Polyolefins. Ostateczny termin spłaty został na określony na dzień przypadający pięć lat po zamknięciu finansowym, przy czym nie później niż 29 listopada 2025 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną LIBOR.

Dodatkowo, w związku z umową, Grupa Azoty oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarły z Polyolefins, a także Bankiem Pekao umowę gwarancji udzielenia pożyczki wspierającej (w formule pożyczki podporządkowanej) w kwocie do 105 mln euro, której głównym celem jest pokrycie potencjalnego deficytu płynnościowego przekroczonych kosztów budowlanych, kosztów operacyjnych oraz obsługi długu w okresie operacyjnym.

Głównymi obiektami kompleksu chemicznego Polimery Police będą instalacje do produkcji propylenu oraz polipropylenu. Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o amerykańskie licencje. Instalacja ma też wytwarzać rocznie 17 tys. ton wodoru, który będzie sprzedawany do zakładów chemicznych w Policach do produkcji amoniaku - dzięki temu spadnie w nich zużycie gazu ziemnego. Elementem instalacji będzie gazoport, zdolny przyjmować statki transportujące do 22 tys. ton propylenu i etylenu. Będzie on mógł być także wykorzystywany do importu LPG.

PAP - mini

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24