KGHM radzi sobie pomimo pandemii. Rekordowy wzrost EBITDA

19 listopada 2020, 18:29
hutnictwo
Fot. KGHM
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiła wyniki finansowe za III kwartał 2020 roku. Spółka zanotowała rekordowy poziom zysku operacyjnego EBITDA.

Wzrost EBITDA Grupy Kapitałowej o 306 mln PLN do rekordowego poziomu 4 418 mln PLN dotyczy przede wszystkim KGHM Polska Miedź S.A. (+184 mln PLN; +6%) oraz Sierra Gorda (+257 mln PLN; +49%). Przyrost jest wynikiem m.in. zwiększenia przychodów z tytułu wyższej o 160 mln PLN korekty przychodów z tytułu transakcji zabezpieczających, korzystniejszego kursu walutowego USD/PLN (+3%) oraz wyższych notowań srebra (+22%) i złota (+27%) przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej.

„Wyniki produkcyjne Sierra Gorda są bardzo dobre w porównaniu do roku 2019. Podkreślaliśmy, że oczekujemy dobrych wyników od tej kopalni i to się dzieje. Poprawiamy wyniki, zmierzamy do zmaksymalizowania przerobu” - powiedział Radosław Stach, wiceprezes spółki.

Przedstawiciele zarządu KGHM stwierdzili jednak, że obecny rok był obciążający z uwagi na pandemię i jej gospodarcze następstwa. „Mamy spadek przychodów w spółkach krajowych, który jest wynikiem koronawirusa. Niektóre nasze spółki mają ekspozycję na tę sytuację” - powiedziała wiceprezes Katarzyna Kreczmańska-Gigol.

Dodała ona jednak, że KGHM dobrze poradził sobie w nowych warunkach. „Jeśli chodzi o zadłużenie grupy kapitałowej, to w stosunku do końca ubiegłego roku spadło. Mieliśmy tu pozytywny wpływ przepływów środków pieniężnych oraz różnic kursowych i zmian gotówki na dług netto. To jest duże osiągnięcie, jeśli chodzi o warunki pandemiczne” - mówiła.

„Zwiększenie EBITDA nie było tylko efektem czynników od nas niezależnych, czyli np. notowań srebra lub złota. Ważny był też wpływ dyscypliny kosztowej oraz działań, które podjęliśmy już w zeszłym roku. W przypadku wyniku netto duży wpływ miały operacje niepieniężne, choćby w przypadku Sierra Gorda” - dodała Kreczmańska-Gigol.

KGHM/jw

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24