Reklama

Elektroenergetyka

Agencja Moody’s podtrzymuje pozytywny rating dla PGE

Fot. PGE
Fot. PGE

Baa1 z perspektywą stabilną – agencja Moody’s opublikowała opinię kredytową dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

To kolejna, po utrzymaniu wysokiego ratingu przez agencję Fitch Ratings, dobra dla PGE informacja płynąca z rynków finansowych. Podtrzymanie ratingu, tym razem przez Moody’s, potwierdza pozycję PGE jako wiarygodnego kredytobiorcy, a także największego producenta energii w Polsce, osiągniętą dzięki niższym kosztom produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego i relatywnie nowoczesnej flocie wytwórczej – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zobacz także: Moody’s: PGNiG z ratingiem Baa3 i stabilną perspektywą

Uznanie branży finansowej jest dla nas satysfakcjonujące, jednak zdajemy sobie sprawę, że czekające nas w najbliższym czasie znaczące wydatki inwestycyjne przyczynią się do zmiany profilu finansowego Grupy PGE. Utrzymanie ratingu inwestycyjnego na obecnym wysokim poziomie jest dla nas jednym z kluczowych celów na kolejne lata – dodaje Henryk Baranowski.  

Jak podała agencja w komunikacie, najnowszy rating uwzględnia już wpływ na Grupę PGE, jaki wiąże się z transakcją zakupu aktywów EDF w Polsce. Agencja ocenia, że ten zakup, mający zakończyć się do końca roku, przyczyni się do wzmocnienia pozycji Grupy PGE wśród pozostałych grup energetycznych w Polsce, a także zwiększy udział działalności w częściowo regulowanym segmencie ciepłowniczym, który uznawany jest za bardziej przewidywalny, niż segment produkcji energii elektrycznej, a z tego powodu bardziej korzystny. 

Agencja zwraca również uwagę na to, że zakup aktywów EDF zwiększy wydatki inwestycyjne w średnim okresie, które związane będą z dostosowaniem jednostek floty wytwórczej do Konkluzji BAT, czyli najnowszych norm środowiskowych wprowadzanych przez Komisję Europejską. Ponadto, analitycy Moody’s podkreślają ryzyko płynące z kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2, mogące przełożyć się na spadek marży w segmencie produkcji energii elektrycznej w średnim okresie. 

Zgodnie z szacunkowymi wynikami za 9 miesięcy 2017 r. szacunkowe zadłużenie netto na 30 września 2017 r. wyniosło około 4,276 mld złotych, a wskaźnik stosunku długu netto do EBITDA za ostatnie 12 miesięcy szacowany jest na ok. 0,5.

PGE Polska Grupa Energetyczna posiada oceny ratingowe nadane przez agencje Moody’s oraz Fitch. Rating agencji Fitch również znajduje się na poziomie inwestycyjnym: BBB+ z perspektywą stabilną.

Zobacz także: Moody's: Państwowe spółki beneficjentami nowelizacji ustawy o OZE

kn/PGE

 

Reklama

Komentarze

    Reklama