• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

60 lat Elektrowni Ostrołęka

Elektrownia Ostrołęka ma 60 lat, jest obecnie największym producentem energii w północno-wschodniej Polsce i należy do wiodących  pracodawców w regonie.

"Dzięki licznym inwestycjom i modernizacjom, ostrołęcka elektrownia jest obecnie pewnym punktem na mapie energetycznej Polski. Bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, które jest kluczowym zadaniem stojącym przed sektorem energetycznym, wymaga budowy nowych źródeł wytwórczych. W najbliższych latach Polska będzie musiała wyłączyć wyeksploatowane bloki o mocy blisko 6 GW. Zapotrzebowanie na nowe moce wytwórcze będzie rosło, dlatego wznowiliśmy przygotowania do budowy Ostrołęki C"  – powiedział Dariusz Kaśków, prezes Energa SA.

"Elektrownia w Ostrołęce pomimo swego sędziwego wieku, wciąż zapewnia stabilność krajowemu systemowi elektroenergetycznemu. Dzięki kilkuset mln zł nakładów na inwestycje i modernizacje wydanym w ostatnich latach, elektrownia nie tylko spełnia współczesne wymogi środowiskowe, ale pozostaje także w ścisłej czołówce krajowych bloków klasy 200 MW i jest  niezawodnym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego w północno-wschodniej Polsce" - powiedział w Ostrołęce Roman Pionkowski wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie, podczas konferencji z okazji 60-lecia elektrowni.

"Dzięki naszym inwestycjom elektrownia ostrołęcka jest stabilnym elementem systemu elektroenergetycznego. Realizowany program inwestycyjny zakłada modernizację urządzeń wytwórczych w Elektrowni Ostrołęka B. Grupa Energa wznowiła przygotowania do budowy nowego bloku energetycznego, wpisującego się w rządowe plany związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju, których podstawą przez długie lata pozostanie węgiel" - powiedziała Mariola Zmudzińska, wiceprezes Energa SA, podczas konferencji z okazji 60-lecia elektrowni.

W ostatnich latach Grupa Energa zainwestowała w Elektrownię Ostrołęka kilkaset mln zł. W tym blisko 180 mln zł kosztowała budowa nowego źródła ciepła, 125 mln zł - ograniczenie emisji pyłów i tlenków azotu, a 200 mln zł - szereg prac związanych z modernizacją turbozespołów, kotłów i sieci. Dzięki przeprowadzonym pracom, jedyna elektrownia systemowa w północno-wschodniej Polsce, stabilnie i zgodnie z aktualnymi normami środowiskowymi funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Zespół Elektrowni w Ostrołęce wszedł w skład Grupy Energa dziewięć lat temu, jednak ich historia sięga połowy XX wieku. Elektrociepłownia A, czyli pierwszy obiekt wchodzący w skład Zespołu Elektrowni, powstała w 1956 roku. Dziś czynnie pracują trzy bloki Elektrowni B, o łącznej mocy 647 MW, oddane do użytku w 1972 roku. Elektrociepłownia A w 2014 roku została zastąpiona nowoczesną instalacją, która w ramach Elektrowni B produkuje ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną.

Od czasu powstania elektrownie w Ostrołęce przeszły kilka gruntownych modernizacji. Na początku lat 90. XX w. kompleksowo zmodernizowano trzy kotły Elektrowni B, a w drugiej połowie dekady uruchomiono największą wówczas w Polsce instalację spalającą wyłącznie biomasę. Było to jednocześnie pierwsze w Ostrołęce odnawialne źródło energii. Na początku tego wieku bloki Elektrowni B przeszły kolejne modernizacje, dzięki którym ich moc zainstalowana zwiększyła się do obecnych 647 MW. W wyniku kolejnych inwestycji ograniczono emisję substancji szkodliwych dla środowiska.

"Jubileusz 60-lecia elektrowni w Ostrołęce, który dzisiaj obchodzimy, to dla nas powód do dumy i zadowolenia. Ostrołęcka elektrownia pełni w naszym regionie kluczową rolę, będąc jednym z największych pracodawców. Jej rozwój pozytywnie wpływa na lokalną gospodarkę i szanse stojące przed miastem i regionem. W imieniu Miasta Ostrołęka chcemy w tym uroczystym dniu podziękować naszym partnerom z Grupy Energa za dotychczasową współpracę. Mamy również nadzieję na jej pomyślną kontynuację w kolejnych latach" – powiedział Janusz Kotowski, Prezydent Miasta Ostrołęka.

Energa Elektrownie Ostrołęka SA to największy producent energii w północno-wschodniej Polsce, który jest jednym z filarów bezpieczeństwa energetycznego i należy do wiodących  pracodawców w regonie. Co ciekawe, elektrociepłownia, która dała początek Zespołowi Elektrowni w Ostrołęce, w założeniu miała być przyzakładowym źródłem energii i ciepła dla powstającej Fabryki Celulozy i Papieru. Budowa fabryki została zawieszona, jednak inwestycję energetyczną postanowiono dokończyć. Jej budowa trwała trzy lata. Początkowo jej moc elektryczna wynosiła 78 MW, ale w ciągu kolejnych 10 lat została zwiększona do 122 MW. Moc cieplna tej jednostki wytwórczej wynosiła 390 MW. Wówczas została podjęta decyzja o budowie Elektrowni B. Budowa trwała cztery lata i w 1972 roku w Ostrołęce - pierwszy raz Polsce - w jednym roku oddano do eksploatacji trzy bloki energetyczne, każdy o mocy 200 MW. Do budowy Elektrowni B użyte zostały urządzenia polskiej produkcji, m.in. kotły parowe dostarczone przez RAFAKO. Elektrownia o mocy elektrycznej 600 MW została oddana do użytku na 600-lecie Ostrołęki.

W wyniku przekształceń właścicielskich w sektorze elektroenergetycznym, w 2007 roku Zespół Elektrowni w Ostrołęce wszedł w skład Grupy Energa. Grupa skoncentrowała się na inwestycjach i modernizacjach chroniących środowisko oraz wydłużających żywotność istniejących bloków. W 2014 roku wybudowano też nowe źródło ciepła dla miasta, które zastąpiło blisko 70-letnią Elektrociepłownię A. Energa jest w Ostrołęce jednocześnie głównym dostawcą ciepła systemowego – ENERGA Ciepło Ostrołęka Sp. z o.o. W tym obszarze koncentruje się na podnoszeniu niezawodności dostaw oraz zmniejszaniu strat spółki na przesyle. Przekłada się to na wyższy komfort mieszkańców, a także na mniejszą ilość paliwa wykorzystywanego w źródle ciepła i obniżenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska. W ostatnich sześciu latach wydatki spółki ECO na sieć ciepłowniczą w Ostrołęce wyniosły 46 mln zł, z czego ponad 27 mln kosztowała zakończona w zeszłym roku największa w historii miasta modernizacja sieci ciepłowniczej i wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania. Dzięki przeprowadzonym przez Energę inwestycjom Ostrołęka posiada nowoczesną i efektywną sieć ciepłowniczą oraz jedno z najnowocześniejszych źródeł ciepła w Polsce.

Zobacz także: Poroszenko: Ukraina chce współpracować z Polską w obszarze energetyki

Zobacz także: ME: projekt ustawy o rynku mocy do końca roku w Sejmie

Komentarze