Reklama

Elektroenergetyka

200 mln zł na podnoszenie efektywności energetycznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczył 200 mln zł m.in. na ocieplenie szkół. Rusza pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej z funduszy unijnych na lata 2014 – 2020.

O dofinansowanie mogą występować państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki administracyjne.

Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynku prowadzi do zmniejszenia jego zapotrzebowania na energię. Do uzyskania wsparcia mogą być zgłaszane inwestycje polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien, drzwi, wymianie lub modernizacji źródeł ciepła oraz instalacji: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Zakres działań projektu musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł ze środków Funduszu Spójności. Nabór wniosków jest prowadzony od 22.01.2016 r. do 29.04.2016 r.

Zobacz także: PGE inwestuje w bezpieczeństwo dostaw energii

Zobacz także: Tchórzewski: "Będziemy budować elektrownie węglowe. Węgiel kluczowy do 2050 r."

Komentarze