Reklama

Portal o energetyce

Zmiana w zarządzie Operatora Logistycznego Paliw Płynnych

Nowym członkiem zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych (OLPP), spółki z grupy kapitałowej PERN, będzie wybrany w konkursie Mateusz Henryk Wodejko, dotychczasowy prezes spółki Powiśle Park z grupy kapitałowej PGNiG.

Wodejko, który będzie odpowiadał w zarządzie OLPP za sprawy finansowe, nowe stanowisko obejmie 16 maja – poinformowało w czwartek PAP biuro prasowe PERN.

Działający od 1997 r. OLPP jest największym w Polsce przedsiębiorstwem specjalizującym się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych. Spółka składuje paliwa do bieżącej dystrybucji, w ramach zapasów obowiązkowych, a także magazynuje państwowe rezerwy paliw ciekłych. 

Po objęciu przez Wodejkę stanowiska członka zarządu OLPP ds. finansowych zarząd będzie tam dwuosobowy - stanowisko prezesa pełni w tej spółce od lipca 2012 r. Daniel Betke, który wcześniej pracował w PERN m.in. jako zastępca dyrektora biura administracyjnego oraz dyrektor biura przesyłu ropy i paliw. 

Rada nadzorcza OLPP wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu ds. finansowych tej spółki z początkiem kwietnia, argumentując to potrzebą „wsparcia jednoosobowego dotychczas zarządu przez profesjonalistę od zarządzania finansami”, co – jak wówczas podkreślano – „ma ułatwić realizację ambitnych celów i wyzwań, które stoją przed spółką”. 

Mateusz Henryk Wodejko jest m.in. absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku finanse i bankowość. Ukończył tam także studia podyplomowe rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa. Wcześniej pracował m.in. w grupie kapitałowej BOŚ, NBP, PGNiG oraz w Urzędzie m. st. Warszawy. 

PERN wyjaśnił, że Wodejko „do czasu powołania na funkcję członka zarządu OLPP pełni funkcję prezesa zarządu Powiśle Park spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG”.

„Decyzja rady nadzorczej OLPP o poszerzeniu jednoosobowego składu zarządu spółki była podyktowana zarówno dużą skalą i skomplikowanym charakterem jej działalności jak i zmieniającym się otoczeniem - chociażby w zakresie uregulowań akcyzowych. Rada nadzorcza wzięła też pod uwagę nowe wyzwania, jakie przed spółką stawiają klienci oraz właściciel m.in. uzyskanie wartości dodanej poprzez bardziej efektywne zarządzanie aktywami firmy” – podkreślił w czwartek PERN, uzasadniając decyzję o rozszerzeniu zarządu OLPP.

PERN - Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych - posiada 100 proc. udziałów w OLPP. Oprócz tej spółki, do go grupy kapitałowej PERN należą cztery inne: Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury, Siarkopol, Petromor i Naftoport. OLPP posiada koncesję na magazynowanie paliw ciekłych udzieloną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

PERN to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, strategiczna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Tłoczy ropę naftową rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji - ok. 50 mln ton rocznie - do rafinerii krajowych: PKN Orlen oraz Grupy Lotos, a także dwóch rafinerii w Niemczech: PCK Schwedt i Mider Spergau. W Polsce spółka zarządza siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o łącznej pojemności ok. 3,2 mln metrów sześc. 

Zgodnie z przyjętą przez Sejm w lutym nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej od 1 lipca pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej ma przejąć uprawnienia Skarbu Państwa wobec PERN, a pod nadzorem Ministerstwa Energii mają znaleźć się spółki paliwowe - oprócz PKN Orlen i Grupy Lotos, także Naftoport oraz Siarkopol. (PAP)

Zobacz także: PGNiG przygotowuje się do wejścia na rynek LNG

Zobacz także: Bank Światowy: Minął czas bardzo taniej ropy

PAP - mini

Reklama

Komentarze

    Reklama