Reklama

Gaz

„Zieloni” sojusznikiem Polski w walce z Nord Stream 2

  • Rzecznik KG PSP st. bryg. mgr Paweł Frątczak - fot. KG PSP.

Grupa europosłów wystosowała oświadczenie sprzeciwiające się budowie gazociągu Nord Stream 2, które zostanie przesłane Radzie i Komisji Europejskiej. Wśród sygnatariuszy są Polacy: Jacek Saryusz-Wolski i Zdzisław Krasnodębski. Wsparcia inicjatywie podkreślającej szkodliwość nowego projektu Gazpromu dla Morza Bałtyckiego udzielili członkowie frakcji Zielonych. 

Pisemne oświadczenie zostało sporządzone zgodnie z artykułem 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego. Dotyczy ono podwojenia przepustowości gazociągu Nord Stream. Europosłowie podkreślają w nim, że projekt będzie podważać status Ukrainy jako kraju tranzytowego, co doprowadzi do dramatycznych konsekwencji geopolitycznych. Dotkną one Unię Energetyczną, zagrożą bezpieczeństwu dostaw gazu ziemnego i bezpieczeństwu energetycznemu w Europie Środkowo-Wschodniej i na Ukrainie, a także ułatwią Rosji polityczne wykorzystywanie uzależnienia od rosyjskiej energii.

Oświadczenie podkreśla również, że projekt może mieć negatywne skutki dla środowiska morskiego Bałtyku. Nord Stream 2 budzi także wątpliwości co do jego zgodności z regulacjami dotyczącymi wspólnotowego rynku energii, szczególnie trzeciego pakietu energetycznego. Ponadto, jest on prowadzony przez przedsiębiorcę, pod którego adresem toczy się postępowanie dotyczące wykorzystywania pozycji dominującej poprzez geograficzny podział rynku, nieuczciwą politykę cenową i wymuszanie świadczeń nie mających związku z kontraktem.

W celu zachowania zasady "solidarności i zaufania" i kontynuowania  polityki dywersyfikacji dostaw promowanej przez Unię Energetyczną,  europosłowie wezwali Komisję Europejską do podjęcia kroków w celu uniemożliwienia podwojenia zdolności przesyłowej gazociągu Nord Stream. Taki sam apel wystosowano pod adresem Rady Europejskiej.

Lista sygnatariuszy: Claude Turmes (Greens/EFA), Petras Auštrevičius (ALDE), Reinhard Bütikofer (Greens/EFA), Gunnar Hökmark (PPE), Zdzisław Krasnodębski (ECR), Gabrielius Landsbergis (PPE), Miroslav Poche (S&D), Bronis Ropė (Greens/EFA), Jacek Saryusz-Wolski (PPE), Pavel Telička (ALDE), Johannes Cornelis van Baalen (ALDE), Flavio Zanonato (S&D).

Zobacz także: Spotkanie na szczycie. KE zdecyduje o losie Nord Stream 2?

Komentarze