Reklama

Ropa

Zarząd PKN Orlen uchwalił zakres kompetencji swoich członków

Fot. Orlen
Fot. Orlen

Zarząd PKN Orlen uchwalił podział zakresów kompetencji dla poszczególnych Członków Zarządu. 

Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny nadzoruje obszary: strategii i zarządzania projektami, kadr, innowacji, handlu ropą i gazem, marketingu, komunikacji korporacyjnej, audytu, kontroli i zarządzania ryzykiem korporacyjnym, ochrony informacji, infrastruktury krytycznej i spraw obronnych, bezpieczeństwa oraz biura zarządu.
 
Mirosław Kochalski - Wiceprezes Zarządu sprawuje nadzór nad obszarami: zarządzania łańcuchem dostaw, relacji inwestorskich, inwestycji i dezinwestycji kapitałowych, informatyki, prawnym, grupy kapitałowej, zarządzania ryzykiem regulacyjnym, organizacji i systemów zarządzania.
 
 
Wiesław Protasewicz - Członek Zarządu ds. Finansowych nadzoruje obszary: planowania i sprawozdawczości, kontrolingu biznesowego, zarządzania finansami, podatków.
 
Zbigniew Leszczyński - Członek Zarządu ds. Sprzedaży sprawuje nadzór nad obszarami: handlu hurtowego produktami rafineryjnymi, handlu produktami petrochemicznymi, sprzedaży detalicznej, logistyki, efektywności i rozwoju sprzedaży;
 
Krystian Pater - Członek Zarządu ds. Produkcji nadzoruje produkcję rafineryjną i petrochemiczną, energetykę,  gospodarkę wodno – ściekową, obszar techniki oraz efektywności i optymalizacji produkcji.
 
Maria Sosnowska - Członek Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów sprawuje nadzór nad obszarami: realizacji inwestycji majątkowych, rozwoju i technologii, zakupów, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, administracji.​
kn/PKN Orlen
Reklama

Komentarze

    Reklama