Zarząd PKN Orlen uchwalił zakres kompetencji swoich członków

10 lipca 2017, 11:55
Fot. Orlen

Zarząd PKN Orlen uchwalił podział zakresów kompetencji dla poszczególnych Członków Zarządu. 

Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny nadzoruje obszary: strategii i zarządzania projektami, kadr, innowacji, handlu ropą i gazem, marketingu, komunikacji korporacyjnej, audytu, kontroli i zarządzania ryzykiem korporacyjnym, ochrony informacji, infrastruktury krytycznej i spraw obronnych, bezpieczeństwa oraz biura zarządu.
 
Mirosław Kochalski - Wiceprezes Zarządu sprawuje nadzór nad obszarami: zarządzania łańcuchem dostaw, relacji inwestorskich, inwestycji i dezinwestycji kapitałowych, informatyki, prawnym, grupy kapitałowej, zarządzania ryzykiem regulacyjnym, organizacji i systemów zarządzania.
 
 
Wiesław Protasewicz - Członek Zarządu ds. Finansowych nadzoruje obszary: planowania i sprawozdawczości, kontrolingu biznesowego, zarządzania finansami, podatków.
 
Zbigniew Leszczyński - Członek Zarządu ds. Sprzedaży sprawuje nadzór nad obszarami: handlu hurtowego produktami rafineryjnymi, handlu produktami petrochemicznymi, sprzedaży detalicznej, logistyki, efektywności i rozwoju sprzedaży;
 
Krystian Pater - Członek Zarządu ds. Produkcji nadzoruje produkcję rafineryjną i petrochemiczną, energetykę,  gospodarkę wodno – ściekową, obszar techniki oraz efektywności i optymalizacji produkcji.
 
Maria Sosnowska - Członek Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów sprawuje nadzór nad obszarami: realizacji inwestycji majątkowych, rozwoju i technologii, zakupów, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, administracji.​
kn/PKN Orlen
Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24