Reklama

Gaz

Za cztery lata polski gazoport zaopatrzy Ukrainę w gaz

Nowe połączenie gazowe pomiędzy Polską i Ukrainą zostanie oddane do użytku w 2020 r. Umożliwi ono przesył surowca m.in. z terminalu LNG w Świnoujściu do ukraińskiego systemu przesyłowego.

Operatorzy systemów przesyłowych Polski i Ukrainy, GAZ-SYSTEM S.A. oraz PJSC „UKRTRANSGAZ", planują rozpoczęcie prac projektowych zmierzających do realizacji Połączenia Gazowego Polska – Ukraina, czyli interkonektora łączącego systemy przesyłowe obydwu krajów.

W grudniu 2015 roku operatorzy ukończyli prace nad studium wykonalności projektu oraz dokonali ostatecznych ustaleń dotyczących kwestii technicznych i biznesowych. Planowane Połączenie Gazowe Polska - Ukraina zakłada budowę nowego gazociągu pomiędzy węzłem Hermanowice po polskiej stronie, oraz węzłem Bliche Volytsia po stronie ukraińskiej. Dla prawidłowego funkcjonowania połączenia niezbędne będzie wybudowane w Polsce tłoczni w Strachocinie oraz gazociągów: Hermanowice - Strachocina, Strachocina - Pogórska Wola, Pogórska Wola - Tworzeń i Tworóg - Tworzeń. Promotorzy projektu zakładają, że połączenie będzie oddane do eksploatacji w 2020 roku. 

Po zakończeniu pierwszej fazy projektu, nowe połączenie pozwoli na zwiększenie możliwości przesyłu gazu ziemnego z Polski na Ukrainę maksymalnie do 5 mld m3. rocznie (w zależności od technicznych warunków transportu gazu w systemach przesyłowych). Realizacja drugiej fazy projektu pozwoliłoby na zwiększenie zdolności eksportowych maksymalnie do 8 mld m3. rocznie, jednak decyzja o realizacji tego etapu będzie uzależniona od potwierdzonego zainteresowania rynku.

Połączenie polskiego i ukraińskiego systemu ma na celu przede wszystkim zwiększenie dywersyfikacji dostaw gazu dla Ukrainy oraz dalszą integrację systemów przesyłowych (a tym samym rynków energii) w regionie Europy Wschodniej. Rozwój nowych zdolności przesyłowych zapewni poprawę bezpieczeństwa energetycznego i zwiększy stopień dywersyfikacji dostaw gazu dla Ukrainy, realizowanych z wykorzystaniem polskiego systemu przesyłowego. Oddanie połączenia do eksploatacji przyczyni się także do powiększenia obszaru leżącego w zasięgu Korytarza Północ - Południe, w wyniku większej integracji ukraińskiej sieci przesyłowej z infrastrukturą regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Znacząco zwiększy się również obszar zintegrowanego rynku gazowego w tej części regionu, a uzyskany w ten sposób efekt skali powinien korzystnie wpłynąć na konkurencyjność i atrakcyjność regionu dla potencjalnych uczestników rynku.

Integracja polskiego i ukraińskiego systemu przesyłowego stanowi element Korytarza Gazowego Północ-Południe i pozwala na przesyłanie gazu z Terminalu LNG w Świnoujściu z wykorzystaniem połączeń transgranicznych pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Celem nadrzędnym jest zapewnienie elastycznej infrastruktury przesyłowej działającej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, pozwalającej na połączenie zachodnich rynków gazowych oraz globalnego rynku LNG z rynkiem środkowoeuropejskim.

Zobacz także: Edukowanie społeczeństwa niezbędnym elementem dywersyfikacji dostaw gazu

Komentarze