Reklama

Gaz

Wiceprzewodniczący KE krytykuje Niemcy za Nord Stream II

Wiceprzewodniczący KE ds. Unii Energetycznej udzielił wywiadu, w którym skrytykował Niemcy i Rosję za plany podwojenia przepustowości gazociągu Nord Stream. Zapowiedział również, że w lutym 2016 roku zostaną zaprezentowane założenia strategii obejmującej zwiększenie dostaw LNG do Europy.

„Unia Europejska jest największym odbiorcą energii na świecie. Co roku wydajemy na jej import ok. 400 miliardów euro. Jeżeli zdecydujemy się na zacieśnienie współpracy i zwiększenie konkurencji na rynku, poprzez znalezienie nowych dostawców, to Rosja powinna uszanować te plany” - mówił Šefčovič. W jego przekonaniu UE, jako solidny partner zasługuje na lepsze traktowanie.

Komisarz odniósł się także do niemiecko - rosyjskich planów zmierzających do budowy gazociągu Nord Stream II, który ma stanowić alternatywę dla trasy wiodącej przez Ukrainę i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne RFN, a nie UE, jako całości: „Prowadzimy w tej sprawie rozmowy z rządem federalnym. Wzywamy też wszystkie strony zaangażowane w projekt, aby wzięły pod uwagę względy polityczne” - mówił. Dodał, że choć decyzje handlowe powinny być podejmowane w niezależnie, to warto wziąć pod uwagę, że obecna przepustowość Gazociągu Północnego jest wykorzystywana zaledwie w połowie.

Maroš Šefčovič nadal stoi na stanowisku, że dotychczasowy szlak tranzytowy powinien zostać utrzymany: „Nie chcemy umożliwiać Rosji szantażowania Ukrainy”. Jego zdaniem jest to istotne także dlatego, że wiele państw Europy Środkowej i Wschodniej pobiera gaz za pośrednictwem właśnie tych rurociągów. W opinii Słowaka, idea utworzenia Unii Energetycznej nadal cieszy się szerokim poparciem w Europie, ale poszczególne państwa różnie postrzegają jej priorytety. Na północy prymarne znaczenie mają Odnawialne Źródła Energii, na południu kwestie bezpieczeństwa. Zróżnicowane jest również podejście atomu - popieranego przez jednych i odrzucanego przez innych. „Przyglądamy się, jak połączyć wszystkie stanowiska” - skonstatował wiceprzewodniczący KE. W latach 2017 - 2018 mają zacząć obowiązywać przepisy ukierunkowane na wzmocnienie współpracy państw członkowskich w sektorze energetycznym.

Zobacz także: W 2016 Gazprom obniży ceny gazu dla Europy

Zobacz także: Węgry krytycznie o postawie KE w sprawie Nord Stream II

Reklama

Komentarze

    Reklama