Reklama

Elektroenergetyka

Wiceprezes PSE wybrany do władz wykonawczych ENTSO-E

Siedziba PSE / Fot. Energetyka24
Siedziba PSE / Fot. Energetyka24

28 czerwca 2017 r. Walne Zgromadzenie stowarzyszenia europejskich operatorów systemów przesyłowych ENTSO-E wybrało nowy Zarząd. Do władz wykonawczych ENTSO-E został powołany Tomasz Sikorski, wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Będzie to druga kadencja Tomasz Sikorskiego w Zarządzie ENTSO-E.

Nowy zarząd ENTSO-E planuje niezwłocznie zająć się strategią stowarzyszenia i skoncentrować ją jeszcze silniej na wdrażaniu europejskich kodeksów sieci. W strategii europejskich operatorów zostaną też uwypuklone cele odnoszące się do wizji systemu energetycznego zarysowanej w  pakiecie regulacji Komisji Europejskiej "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków". Kodeksy sieci i propozycja nowej legislacji znajdą odzwierciedlenie w bardziej intensywnych działaniach ENTSO-E związanych ze współpracą regionalną – zarówno pomiędzy operatorami systemów przesyłowych, jak i operatorami systemów dystrybucyjnych. Ważnym kierunkiem wspólnych, międzyoperatorskich prac będzie cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo systemów elektroenergetycznych.

,,Udział w pracach zarządu ENTSO-E to oczywiście zaszczyt reprezentowania grona 43 operatorów europejskich systemów elektroenergetycznych, ale jednocześnie, i przede wszystkim odpowiedzialność za sprostanie wielu trudnym wyzwaniom, które stoją przez operatorami - mówi Tomasz Sikorski, wiceprezes PSE. - Wspólnie musimy wypracować i wdrożyć rozwiązania zapewniające bezpieczną i efektywną pracę połączonych systemów w warunkach szybko zwiększającej się dynamiki wytwarzania energii elektrycznej oraz rosnącej elastyczności po stronie zużycia energii elektrycznej. Moim priorytetem jest poprawa skuteczności mechanizmów rynku energii elektrycznej i dążenie do tego, aby z jednej strony maksymalizowały one korzyści ekonomiczne z wykorzystywania przepustowości sieci elektroenergetycznych do realizacji dostaw energii do odbiorców, a z drugiej strony wspierały spełnianie kryteriów bezpieczeństwa realizacji tych dostaw. Jestem głęboko przekonany, że o stopniu osiągnięcia tego celu w głównej mierze przesądzi jakość wyceny energii elektrycznej, a konkretnie zakres odwzorowywania w cenach energii faktycznego kosztu jej dostawy. Im zakres ten będzie większy, tym mniejsza część kosztu dostawy energii będzie pokrywana w sposób uśredniony w opłatach taryfowych i w konsekwencji tego szersze będzie pole oddziaływania mechanizmów konkurencji na koszt energii elektrycznej ponoszony przez odbiorców"podkreśla Tomasz Sikorski.

Polski operator ma obecnie dwóch przedstawicieli we władzach ENTSO-E. Poza Tomaszem Sikorskim, Konrad Purchała, dyrektor ds. strategii integracji europejskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej, po marcowych wyborach, rozpoczął 1 lipca br. sprawowanie funkcji Przewodniczącego Komitetu Rynku. W pracach grup roboczych ENTSO-E uczestniczy bezpośrednio ponad 60-ciu pracowników PSE.

Celem ENTSO-E jest promowanie niezawodnej pracy, optymalne zarządzanie oraz zrównoważony rozwój paneuropejskiego systemu przesyłowego energii elektrycznej w  celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz zaspokojenia potrzeb wewnętrznego rynku energii. Jako jedyna organizacja zrzeszająca operatorów systemów przesyłowych zajmuje spójne stanowiska oraz reprezentuje operatorów wobec interesariuszy, w tym instytucji i organów Unii Europejskiej oraz  wobec Agencji do Spraw Współpracy Regulatorów Energii (ACER).

jw/materiały prasowe

Reklama

Komentarze

    Reklama