• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

Wicepreses NFOŚiGW: Nasze programy mają na celu drastyczne zmniejszenie emisji

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Weszliśmy w system finansowania osób fizycznych i to finansowania bardzo szerokiego. Jeśli chodzi o programy Czyste Powietrze i Mój Prąd oraz szereg innych, mamy na celu drastyczne zmniejszenie emisji do atmosfery z gospodarstw domowych - mówił Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Filar systemu finansowania działań prośrodowiskowych

Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW podkreślił podczas III Trendów Energetycznych 2020, że Narodowy Fundusz to filar systemu finansowania ochrony środowiska oraz gospodarki, w szczególności w zakresie zrównoważonego rozwoju. System finansowania funkcjonuje już od ponad 31 lat, w skład którego wchodzi NFOŚiGW, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej i Bank Ochrony Środowiska, który dopełnia ten system.

- System ten przez ponad 30 lat dofinansował przedsięwzięcia o wartości ponad 250 mld zł. Tutaj mówię o samych środkach krajowych i narodowego funduszu. Dochodzą do tego środki wojewódzkich funduszy i Banku Ochrony Środowiska, a jeśli weźmiemy jeszcze do tego środki unijne, to mamy inwestycje, czy różne przedsięwzięcia, na pewno o wartości co najmniej rzędu pół biliona zł - powiedział Michalski.

Jak wskazał, z tej puli można wyodrębnić środki na ochronę powietrza, czy atmosfery. Michalski podkreślił, że dopóki nie powstał program Czyste Powietrze, finansowano głównie duże przedsiębiorstwa i samorządy. Wykonano już mnóstwo pracy, a emisja zanieczyszczeń została zmniejszona o 80-90 proc. - zależnie od tego, o jakich parametrach mówimy. Pyły w najnowszych blokach energetycznych są wychwytywane na poziomie 99,99 proc., a nowoczesne jednostki spalania w zasadzie nie emitują emisji. W związku z zaostrzającymi sie normami związanymi z polityką klimatyczną, potrzebne są coraz to nowsze modernizacje.

-Teraz weszliśmy w system finansowania osób fizycznych i to finansowania bardzo szerokiego. Jeśli chodzi o program Czyste Powietrze i Mój Prąd, oraz szereg innych programów, mamy na celu drastyczne, czy też bardzo poważne zmniejszenie emisji do atmosfery z gospodarstw domowych. Program Czyste Powietrze wspomagany przez program Mój Prąd to jest wyjście naprzeciw tym potrzebom - powiedział Michalski.

Ciepłownictwo Powiatowe

Michalski powiedział, że celem NFOŚiGW, rządu i ministra Klimatu i Środowiska jest zajęcie się kwestią emisji w samorządach i przedsiębiorstwach. Przykładem działań jest funkcjonujący już program Ciepłownictwo Powiatowe, który jest stale poprawiany i ulepszany. Podkreślił, że resort klimatu i środowiska jest otwarty na propozycje współpracy, nie tylko z samorządami. Powiedział, że Ciepłownictwo Powiatowe to program skierowany głównie do samorządów. NFOŚiGW chce wspomóc przedsiębiorstwa, które mają swojego właściciela głównego - jednostkę samorządu terytorialnego.

- Będziemy ten program oczywiście rozszerzać, ale zaczęliśmy od tego, że tutaj są największe zaniedbania. Mniejsze miejscowości nie zostały w odpowiedni sposób potraktowane wcześniej, co jest bolączką czy błędem poprzedników, ale tu nie będziemy do tego wracać, tylko chcemy działać. Wcześniej była sytuacja taka, że jednak finansowanie było skierowane do dużych miast, do dużych przedsiębiorstw, często zagranicznych - powiedział Michalski.

Jak zauważył, “Polska powiatowa” została trochę zaniedbana. W mniejszych miastach trudno sobie poradzić mniejszym przedsiębiorstwom z wymogami emisyjnymi.

Geotermia może być podstawą

Program Ciepłownictwo Powiatowe jest wspomagany programem Polska Geotermia Plus, który jest skierowany do przedsięwzięć, które mogą uwzględnić geotermię tj. odwiert geotermalny czy ciepło geotermalne. Według wiceprezesa NFOŚiGW jest to najlepsze z odnawialnych źródeł energii, ponieważ jest “bezemisyjne, niewrażliwe na żadne czynniki pogodowe, czynniki atmosferyczne, jest bezpieczne, jest bardzo stabilne”. Michalski dodał, że geotermia nie jest też kontrowersyjna społecznie. Geotermia jest podstawą. Jeśli nie możemy skorzystać z dobrodziejstw wnętrza ziemi, ciepła wnętrza ziemi, to wówczas korzysta się z programu Ciepłownictwo Powiatowe.

Energia Plus

Energia Plus to program, który jest skierowany do wszystkich pozostałych przedsięwzięć, które nie mieszczą się w innych programach.

- Tu mamy szerokie możliwości. Wszystkie przedsięwzięcia, które służą efektywności energetycznej, rozwojowi OZE, zmniejszeniu emisji, wszystkie przedsięwzięcia, które są związane powiedzmy z szeroko pojętą poprawą walorów środowiskowych, tutaj mogą znaleźć finansowanie w Energia Plus. To jest szeroki program i otwarty na dużych, średnich i małych przedsiębiorców - tłumaczył Michalski.

Zauważył, że z programu korzystają różnego rodzaju firmy, włącznie z dużymi spółkami energetycznymi krajowymi, jak Polska Grupa Energetyczna, która w ostatnich miesiącach pozyskała 500 mln zł na przedsięwzięcia w Bełchatowie, gdzie trzeba dostosować się do norm emisyjnych. (Trendy Energetyczne 2020)

Komentarze