UNIMOT: Konserwatywne podejście do przepisów powodem spadku marży

21 lutego 2018, 11:58
unimot
Fot. Unimot
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


Zarząd UNIMOT S.A. opublikował szacunkowe jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2017 r. W ujęciu rocznym Spółka osiągnęła przychody wyższe rdr o 15%, jednak dodatkowe koszty związane z inwestycjami oraz realizacją NCW przełożyły się na niższe niż w roku poprzednim wskaźniki rentowności.

Według wstępnych danych jednostkowych, w 2017 r. UNIMOT osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 2,92 mld zł wobec 2,50 mld zł w roku 2016. Wypracowany zysk netto wyniósł 25,40 mln zł i był o 21% niższy niż w roku poprzednim. W czwartym kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 749 mln zł i były o 25% niższe niż rok wcześniej, a wypracowany w tym okresie zysk netto wyniósł 0,47 mln zł.

W ostatnich miesiącach 2017 r. sytuacja na krajowym rynku paliw była dla nas, jak i dla innych niezależnych importerów, szczególnie trudna z uwagi na relatywnie nowe przepisy prawa w zakresie realizacji NCW oraz brak jednoznacznej bazy interpretacyjnej – mówi Maciej Szozda, Prezes Zarządu UNIMOT S.A. – Nasze konserwatywne podejście do przepisów miało bezpośredni wpływ na wzrost kosztów związanych z wypełnieniem tego obowiązku, a tym samym przełożyło się na spadek marżowości. Ponadto rok 2017, w porównaniu z poprzednim rokiem, był okresem podwyższonych inwestycji. UNIMOT nie tylko rozpoczął dynamiczny rozwój sieci franczyzowej AVIA i projektu Tankuj24.pl, ale także dostosował organizację do obsługi zwiększonej skali działalności, m.in. poprzez inwestycje w kadry oraz IT. Dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedaży w głównych segmentach działalności, Spółka zachowała czołową pozycję wśród prywatnych polskich importerów paliw.

W 2017 r. UNIMOT z powodzeniem zrealizował przyjęte cele strategiczne, uruchamiając do końca roku planowaną ilość 15 stacji paliw we franczyzowej sieci AVIA oraz zwiększając do 100 ilość stacji partnerskich udostępniających aplikację Tankuj24.

Obecnie Zarząd UNIMOT S.A. prowadzi intensywne prace nad strategią na lata 2018-20. Szczegóły strategii zostaną zaprezentowane w II kwartale 2018 r.

kn/UNIMOT

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24