Rząd chce zmienić specustawę dotyczącą sieci elektroenergetycznych

4 września 2020, 14:21
cable-1868352_1920
Fot. Pixabay
Energetyka24
Energetyka24

Rząd planuje w III kwartale tego roku przyjąć projekt zmian specustawy przesyłowej, odnoszącej się do budowy sieci przesyłowej energii elektrycznej. Jednym z celów modyfikacji jest przystosowanie sieci do przesyłania energii z farm wiatrowych na morzu.

Zadaniem „specustawy przesyłowej” z 2015 r. było przyspieszenie przygotowań i budowy strategicznych elementów sieci przesyłowej energii elektrycznej.

Zgodnie z zapowiedziami, które trafiły do wykazu prac Rady Ministrów, projektowana nowelizacja ma wprowadzać wnioski z doświadczeń funkcjonowania dotychczasowych regulacji, dostosować je do nowych zadań, a także ujednolicić pojęcia z innymi specustawami - „terminalową” dotyczącą sieci gazowej oraz dotyczącą rurociągów paliwowych. Projekt przygotowuje pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Jak wskazuje się w wykazie, w kontekście wzrostu mocy źródeł odnawialnych, w tym i morskiej energetyki wiatrowej, niezbędna jest pilna rozbudowa sieci przesyłowej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury. Jednocześnie zauważa się, że obecne przepisy specustawy dotyczą budowy nowych sieci, a nie modernizacji istniejącej.

Ocenia się, że obecne przepisy średnio z ok. 56 do ok. 19 miesięcy skracają procedury administracyjne, a proponowane zmiany mają jeszcze bardziej ten okres skrócić.

Dlatego nowe przepisy mają wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, jakie się dotychczas pojawiły, m.in. w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku.

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zagwarantować udział operatorów systemów przesyłowych - PSE, Gaz-Systemu i PERN - w procesie planistycznym, by np. wyeliminować kolizje infrastruktury przesyłowej z innymi obiektami.

W projekcie ustawy przewidziano również zmianę ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, zwalniającą operatorów przesyłowych z obowiązków sporządzania wykazów dla Zasobu.

W specustawie mają pojawić się nowe inwestycje w sieci przesyłowe energii elektrycznej.

Zmiany mają też prowadzić do rezygnacji z epizodyczności ustawy, co ma związek m.in. z dynamicznym rozwojem współpracy między operatorami państw Unii Europejskiej, zmierzającej do utworzenia wspólnego europejskiego rynku energii.

PAP - mini

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24