Reklama

Gaz

Weszły w życie nowe kodeksy sieci

Fot. www.pgnig.pl
Fot. www.pgnig.pl

Od 6 kwietnia br. zaczną obowiązywać dwa nowe rozporządzenia Komisji Europejskiej - pierwsze ustanawia kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu, natomiast drugie kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (nowelizacja CAM NC). 

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/460 (Tariff Network Code, TAR NC) ustanawia nowy kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu. Celem nowej regulacji jest wprowadzenie jednolitych zasad na terenie UE, które zwiększą przejrzystość struktur taryf przesyłowych oraz procedur ich ustalania. Wprowadzenie kodeksu TAR NC oznacza także korzyści dla użytkowników sieci, którzy uzyskają dostęp do szerszego zakresu informacji na temat taryf ustalonych dla usług przesyłowych i nieprzesyłowych, w szczególności w zakresie zmian, które są wprowadzane w taryfach oraz metodologii ustalania taryf. Nowy kodeks sieci reguluje również zasady dotyczące stosowania metody wyznaczania ceny referencyjnej, powiązane z nimi wymogi w zakresie konsultacji i publikacji, a także zasady dotyczące obliczania cen bazowych standardowych produktów dotyczących przepustowości.   

Z kolei Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu to aktualizacja dotychczasowego kodeksu sieci CAM NC. Najważniejszą zmianą, którą wprowadzono do znowelizowanego kodeksu sieci jest uzupełnienie rozporządzenia o nowe postanowienia ustanawiające ogólnoeuropejskie zasady identyfikacji popytu rynkowego na rozbudowę istniejących połączeń międzysystemowych lub budowę nowych połączeń, a także zasady alokacji zdolności dodatkowej lub nowej, określanej jako zdolność przyrostowa, czyli o tak zwaną procedurę incremental. 

Zgodnie ze znowelizowanym CAM NC pierwsze badanie zapotrzebowania rynku na zdolność przyrostową powinno zostać uruchomione przez operatorów systemów przesyłowych w UE z dniem wejścia w życie rozporządzania, czyli od 6 kwietnia 2017 roku. W ramach aktualizacji kodeksu sieci CAM NC wprowadzono także nowe terminy aukcji przepustowości dla produktów rocznych i kwartalnych. W przypadku aukcji produktów kwartalnych zwiększona została również częstotliwość ich organizacji – zgodnie z nowym kalendarzem aukcji będą odbywać się one co kwartał: w sierpniu, listopadzie, lutym oraz maju dla przepustowości ciągłej oraz we wrześniu, grudniu, marcu i czerwcu dla przepustowości przerywanej.  Rozporządzenie doprecyzowuje również zasady oferowania zdolności ciągłej i przerywanej dla produktów długoterminowych.

Zobacz także: Morawiecki: łupkowa rewolucja w Polsce nadal możliwa

Zobacz także: Grupowe zakupy energii i gazu korzystne dla opolskich firm

Reklama

Komentarze

    Reklama