Reklama

Górnictwo

W Opolu powstanie pionierska instalacja współspalania węgla

  • Fot. House Committee on Science, Space, and Technology/Youtube

Projekt stanowiska do współspalania węgla kamiennego i brunatnego w ciepłowni centralnej w Opolu jest ju gotowy. Zatwierdzona dokumentacja trafiła do wykonawcy pionierskiej instalacji, która ma powstać jeszcze w tym roku.

Projekt badawczy realizuje Politechnika Wrocławska i ECO, które podpisały umowę na podwykonawstwo do umowy grantowej uczelni w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali współfinasowanego przez UE. Jest to jeden z elementów międzynarodowego projektu DRYLIG, w którym udział biorą jednostki badawcze z całej Europy.

"Projekt ma przynieść odpowiedź na pytanie, czy węgiel brunatny, wraz z węglem kamiennym, może być efektywnie stosowany w celach energetycznych. Uzyskanie pozytywnych efektów może oznaczać ogromne oszczędności kosztów produkcji ciepła i przełożyć się wprost na jego końcową cenę dla odbiorców" – mówi Wiesław Chmielowicz, prezes ECO SA.

W ramach realizacji projektu zakończono już etap projektowania dokumentacji budowy stanowiska badawczego w Kotle WP120, który znajduje się w ciepłowni centralnej ECO w Opolu przy ul. Harcerskiej 15. Zatwierdzona dokumentacja została przekazana do realizacji firmie, która całą instalację wykona.

"Stanowisko badawcze to dodatkowy element systemu nawęglania, czyli specjalny zespół taśmociągów, który pozwoli dodawać węgiel brunatny do już istniejącego systemu dostarczania paliwa do kotła. Połączenie paliw nastąpi w istniejącym młynie, w I etapie w proporcjach 10 proc. węgla brunatnego do 90 proc. węgla kamiennego, a docelowo przewiduje się zwiększenie udziału węgla brunatnego w proporcji 30 proc. do 70 proc. Takie parametry zostały założone w badaniu" – tłumaczy Wiesław Chmielowicz. "Do końca grudnia br. instalacja ma być kompletna i zamontowana. Kocioł WP120 wtedy zostanie uzbrojony w aparaturę laboratoryjną i pomiarową do monitorowania wyników prowadzonych badań" - dodaje.

Z głównego składu opału Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA w minionym miesiącu wyruszył także transport węgla kamiennego do Uniwersytetu w Stuttgarcie. 

"To właśnie naukowcy tej uczelni wraz z Politechniką Wrocławską opracowują technologię przyszłych badań. W zależności od parametrów węgla dostarczonego z ECO i węgla brunatnego, zostanie opracowana technologia mieszania tych paliw, jak też technologia dawkowana do kotła, aby uzyskać najlepszy efekt tych badań (…) To opracowanie również ma powstać do końca grudnia. Wtedy też spodziewamy się dostawy węgla brunatnego, który zostanie wykorzystany do przeprowadzenia badań" – mówi Wiesław Chmielowicz.

Do przeprowadzenia badania konieczne jest spełnienie jeszcze jednego, ważnego warunku – musi być po prostu zimo. Kocioł WP120 jest bowiem uruchamiany w sytuacji, kiedy temperatura spada poniżej - 5 stopni Celsjusza, a prognozy zakładają utrzymanie ujemnych temperatur. To jedna z przyczyn, dla których realizacja programu została przewidziana aż do roku 2017.

"Chcąc uzyskać pełny obraz możliwości współspalania, badania powinny zostać przeprowadzone zarówno przy 50 proc. mocy pracy kotła i przy mocy maksymalnej. Mamy nadzieję, że uda się te wszystkie warunki uzyskać już tej zimy, gdyż naukowcy również potrzebują czasu na opracowanie wyników badań przeprowadzonych w ECO i innych zaproszonych do współpracy przy projekcie firmach z całej Europy" – dodaje Wiesław Chmielowicz.

Zobacz także: PGE – Polska Grupa Energopomocowa? [blog]

Zobacz także: Nowy blok w Elektrowni Kozienice będzie gotowy za dwa lata 

Komentarze