Reklama

Elektroenergetyka

W Berlinie o polityce klimatycznej UE

W Berlinie odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premier Beaty Szydło i kanclerz Angeli Merkel. W rozmowach ze strony Ministerstwa Środowiska wzięli udział prof. Jan Szyszko, minister środowiska, oraz Paweł Sałek, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej. Rozmowy dotyczyły m.in. Europejskiego Systemu Handlu Emisjami oraz tzw. Porozumienia Paryskiego.

W agendzie konsultacji znalazły się m.in. kwestie europejskie oraz polityka bezpieczeństwa. Spotkanie było także okazją do rozmów na temat współpracy partnerskiej i otwartej współpracy polsko-niemieckiej, w kontekście 25-rocznicy stosunków dobrosąsiedzkich.

Spotkanie ministrów środowiska Polski i Niemiec

W ramach konsultacji międzyrządowych odbyło się spotkanie bilateralne ministrów środowiska Polski i Niemiec - prof. Jana Szyszko i Barbary Hendricks. Ministrowie rozmawiali m.in. o reformie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS), która ma obowiązywać od 2020 r. Minister Jan Szyszko zaznaczył, że w kontekście zmian dyrektywy EU ETS bardzo istotną rolę powinny odegrać ustalenia Porozumienia Paryskiego.

 "Polska popiera - wynikającą z Porozumienia Paryskiego - otwartość w zakresie dobrowolnego wyboru metod realizacji celów tego porozumienia. Takie podejście powinno znaleźć odzwierciedlenie również w europejskiej polityce klimatycznej. Rozumiemy przez to, między innymi, większą elastyczność w doborze narzędzi redukcji emisji przez poszczególne państwa członkowskie" – podkreślił minister Szyszko.

Reforma systemu EU ETS ma na celu przede wszystkim dostosowanie przepisów dyrektywy na okres po 2020 r., czyli do tzw. drugiego pakietu klimatyczno-energetycznego. Zakłada on m.in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie o co najmniej 40% do 2030 r. w porównaniu  z 1990 r.

Leśne gospodarstwa węglowe

W trakcie spotkania minister Szyszko rozmawiał również o polskim projekcie tzw. leśnych gospodarstw węglowych. Podkreślił, że lasy mogą odgrywać bardzo ważną rolę w obniżaniu i stabilizacji koncentracji CO2 w atmosferze. Z tego względu Ministerstwo Środowiska stara się, aby włączyć prowadzone przez Lasy Państwowe leśne gospodarstwa węglowe w europejski system handlu emisjami EU ETS.

W agendzie rozmów ministrów Polski i Niemiec znalazły się także takie tematy, jak dyrektywa NEC oraz wdrażanie obszarów Natura 2000 na terenach leśnych. W przypadku programu Natura 2000 minister Szyszko podkreślił potrzebę jego przeglądu w celu oceny i usprawnienia.

Tegoroczne, czternaste polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe mają szczególny wymiar w kontekście 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Wpisują się także w cykl wydarzeń jubileuszowych - wizyty prezydentów Andrzeja Dudy i Joachima Gaucka oraz Forum Polsko-Niemieckiego. Udział większości konstytucyjnych ministrów obu rządów świadczy o wadze, jakie oba państwa przywiązują do tej formuły dialogu politycznego.

Zobacz także: PSE: uruchomienie przesuwników fazowych

Zobacz także: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: Blackout możliwy podczas szczytu NATO i ŚDM

Komentarze