Reklama

Gaz

URE zatwierdził nową taryfę dla PGNiG

Fot. www.psgaz.pl
Fot. www.psgaz.pl

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla PGNiG na okres do dnia 30 września 2017 r. 

Taryfa Nr 15/2017 została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Paliwa Gazowe.

Średnie ceny gazu ziemnego wysokometanowego w stosunku do cen ustalonych w dotychczas obowiązującej taryfie Nr 14/2017 tego Przedsiębiorstwa, obniżone zostały o 6,7 %, zaś gazów zaazotowanych o 6,8 %.

Taryfa ustalona przez PGNiG S.A. dotyczy odbiorców końcowych obsługiwanych przez to Przedsiębiorstwo, tj. odbiorców o rocznym zużyciu gazu nie mniejszym niż 25 mln m(tzw. dużych przedsiębiorców). Nie ma zatem zastosowania do odbiorców o mniejszym zużyciu, w tym do gospodarstw domowych.

Przedsiębiorstwem, które w ramach GK PGNiG S.A. sprzedaje gaz do odbiorców w gospodarstwach domowych jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o.o, którego taryfa zatwierdzona przez Prezesa URE w dniu 17 marca 2017 r. obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zobacz także: Senat rozpatrzył ustawę o zapasach ropy i gazu

Zobacz także: UE: zawarto porozumienie z Japonią w sprawie wspólnego rynku LNG

Komentarze