Reklama

Portal o energetyce

Trójkąt Weimarski- platforma polityczna i militarna?

Podstawowym zadaniem Trójkąta Weimarskiego staje się nie tylko budowanie platformy współpracy politycznej w obrębie UE, ale także militarnej.


Oś Paryż-Berlin-Warszawa jest geopolitycznym novum, które wyłoniło się w wyniku zakończenia zimnej wojny i upadku Związku Sowieckiego. Początkowo jej zadaniem było wprowadzenie Polski do zachodnich struktur politycznych i gospodarczych. Dziś jesteśmy świadkami przeformułowania Weimaru i jego reanimacji po okresie stagnacji.


W dniu 26 lipca br. wizytę roboczą w Polsce złożył Minister Spraw Zagranicznych Francji Laurent Fabius. "Spotkanie Ministrów stanowiło element dialogu polsko-francuskiego prowadzonego w wymiarze bilateralnym i w formacie Trójkąta Weimarskiego"- poinformował rzecznik naszego MSZ.


23 lipca br. odbyły się rozmowy ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka z przebywającym w Polsce ministrem obrony Francji Jean-Yves Le Drianem. Genezy tego wydarzenia należy doszukiwać się w niedawnym szczycie NATO w Chicago. To właśnie wtedy w rozmowach prezydentów Polski i Francji uczestniczyli obaj wspomniani szefowie MON. Padły deklaracje dotyczące zacieśnienia współpracy wojskowej, ale także polityczne dotyczące wzmacniania Trójkąta Weimarskiego na tej płaszczyźnie.


10 września Tomasz Siemoniak podczas spotkania z ministrem obrony Niemiec stwierdził, że: "Z nikim nie mamy tak bliskich relacji, jak z Niemcami. Nasza wspólna polityka obronna jest na dobrym poziomie. (...) Pozytywnie oceniamy rozwój działań Trójkąta Weimarskiego."


Jak widać współpraca we wspomnianym powyżej formacie intensyfikuje się. Oprócz spotkań na wysokim szczeblu warto wspomnieć także o słowach szefa polskiego MON: "Polska chce budować system obrony antyrakietowej razem z Francją i Niemcami oraz innymi sojusznikami". Swoją drogą był to jeden z tematów berlińskiej wizyty Siemoniaka.


Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (Common Security and Defence Policy – CSDP) jest drugim, obok członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, podstawowym filarem polskiej polityki bezpieczeństwa, warto zauważyć, że podczas oficjalnych spotkań na szczeblu ministerialnym coraz częściej sąsiaduje ona z formułą weimarską:Podstawowym zadaniem Trójkąta staje się zatem nie tylko budowanie platformy współpracy politycznej w obrębie UE, ale także militarnej. W wyniku nowej formy “splendid isolation” Wielkiej Brytanii, która zachowuje dystans wobec Brukseli i kłopotów gospodarczych dużych państw południa (Hiszpania i Włochy) realizacja idei Trójkąta Weimarskiego w jego nowej formule napotyka na sprzyjającą koniunkturę.


Warto także wspomnieć, że oś Paryż-Berlin-Warszawa jest jedyną, nową koncepcją geopolityczną realizowaną przez nasz kraj, która doczekała się oficjalnej wzmianki w “Perspektywach Polskiej Polityki Zagranicznej 2012-16″.


Piotr A. Maciążek

Reklama

Komentarze

    Reklama