• Partner główny
    Logo Orlen

OZE

Towarowa Giełda Energii uruchomi instrument dedykowany OZE

  • Szef Rosnieftu - Igor Sieczin. Fot. Rosneft.com

Towarowa Giełda Energii wprowadzi do obrotu giełdowego na Rynku Terminowym Towarowym kontrakty terminowe, których instrumentem bazowym są prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii. Umożliwią one rynkowe określenie ceny praw majątkowych dla OZE w okresach przyszłych oraz pozwolą uczestnikom rynku na zabezpieczenie jej wysokości i realizacji dostawy.

W dniu 16 grudnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., dotyczące kontraktów terminowych na OZE, który wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r. 

 „Plany uruchomienia notowań forwardów na zielone certyfikaty to efekt naszych konsultacji z uczestnikami rynku, którym zależy na zapewnieniu większej przewidywalności cen tych praw majątkowych. Angażując się we współpracę z nimi, ustawodawcą oraz organizacjami branżowymi, wspólnie szukamy rozwiązań, które przyczynią się do efektywnego rozwoju tego rynku – powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE.

Kontrakty terminowe na OZE pozwolą na rynkowe określenie ceny praw majątkowych dla OZE w okresach przyszłych, oraz pozwolą uczestnikom rynku na zabezpieczenie ceny i realizacji przyszłych dostaw praw majątkowych. Obecnie na TGE można zawierać transakcje z dostawą praw majątkowych tylko na rynku spot. Kontrakty terminowe na OZE będą skierowane do wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej i będą doskonałą alternatywą dla transakcji bilateralnych. Będą to kontrakty rozliczane przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A., co niewątpliwie wpłynie na bezpieczeństwo rozliczenia zawartych transakcji. 

„Nasza strategia zakłada rozwój i tworzenie jak najkorzystniejszych rozwiązań dla uczestników rynków odnawialnych źródeł energii. Jesteśmy przekonani, że polityka energetyczna musi uwzględniać nasze krajowe zasoby i promować takie rozwiązania, które stopniowo, na zasadzie ewolucji, będą nas zbliżać do unijnych celów dotyczących optymalnego udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii” – dodaje Ireneusz Łazor.  

Warunkiem rozpoczęcia działalności przez Członków Giełdy na rynku terminowym OZE jest aktualizacja wniosku o dopuszczenie do działania na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) w zakresie rozszerzenia działalności o instrumenty terminowe na prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii oraz posiadanie statusu Członka Rejestru Świadectw Pochodzenia. Dodatkowo należy spełnić wymogi w zakresie rozliczania transakcji na RTT dla tych kontraktów określone przez IRGiT.

Zobacz także: Austria: wkrótce 100% energii będzie pochodziło z OZE?

Zobacz także: Senat uchwalił trzy ustawy dotyczące sektora energii

Komentarze