Reklama

Górnictwo

Tobiszowski: Program dla górnictwa węgla kamiennego będzie gotowy w tym roku

W Katowicach odbyło się posiedzenie Zespołu ds. opracowania programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2016-2030. Posiedzeniu przewodniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski.

Spotkanie poświęcone było pracom nad analizą strategiczną sektora górnictwa węgla kamiennego. Członkowie zespołu określili również cel główny i cele szczegółowe Programu. Są to m.in.

  • odzyskanie i stabilizacja płynności, rentowności i efektywności ekonomiczno -finansowej sektora górnictwa węgla kamiennego,
  • zapewnienie pokrycia krajowych potrzeb na węgiel kamienny,
  • zapewnienie dostępu do nowych złóż węgla,
  • polityka zatrudnienia,
  • innowacje w górnictwie,
  • dywersyfikacja wykorzystania gospodarczego węgla kamiennego.

Kolejnym etapem prac będzie określenie działań które zostaną podjęte w ramach realizacji Programu. Zgodnie z deklaracją wiceministra Tobiszowskiego dokument powinien zostać opracowany do końca roku.

Zobacz także: Osiągnięto porozumienie pomiędzy JSW i obligatoriuszami

Zobacz także: JSW publikuje plan restrukturyzacji. "Pozytywna reakcja giełdy"

Komentarze