• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

TGE: Wzrost obrotów we wrześniu

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Towarowa Giełda Energii poinformowała, żę wolumen obrotu gazem ziemnym we wrześniu br. wyniósł 13 902 226 MWh, o 146,8 proc. więcej niż we wrześniu roku 2016. Wrześniowy wolumen obrotu energią elektryczną wzrósł r/r o 6,3 proc., osiągając 12 514 865 MWh. Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł we wrześniu br. 3 909 072 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do września roku ubiegłego o 17,1 proc.

Gaz ziemny

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego we wrześniu br. wyniósł 13 902 226 MWh, co przekłada się na ponad dwukrotny wzrost r/r (o 146,8 proc.). Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wyniósł 12 498 458 MWh gazu, co oznacza wzrost r/r o 168,9 proc. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 1 403 768 MWh, a więc o 42,4 proc. wyższym niż we wrześniu roku 2016. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 113 912 MWh w obrocie na RDNg (wzrost
o 53,4 proc. r/r) oraz 289 856 MWh na RDBg (wzrost o 11,7 proc. r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg wzrosła we wrześniu do poziomu 79,62 zł/MWh, czyli o 7,09 zł/MWh względem sierpnia br. Na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2018 (GAS_BASE_Y-18) wyniosła 84,42 zł/MWh, a więc o 3,85 zł/MWh więcej niż
w poprzednim miesiącu.

Zobacz także: Podsumowanie obrotów w kwietniu na rynkach TGE

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł we wrześniu 12 514 865 MWh i był o 6,3 proc. wyższy niż we wrześniu roku 2016. Na RTT wystąpił wzrost o 10,6 proc. r/r przy wolumenie 10 702 885 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen spadł rok do roku o 13,5 proc. do poziomu 1 811 980 MWh.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się we wrześniu na poziomie 172,39 zł/MWh - o 8,92 zł/MWh wyższym niż w sierpniu br. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2018 (BASE_Y-18) wyniosła 166,53 zł/MWh, co oznacza wzrost o 2,81 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu w sierpniu. Miesięczna cena kontraktu tego typu nie była tak wysoka od grudnia roku 2015.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł we wrześniu br. 3 909 072 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do września roku ubiegłego o 17,1 proc.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na RTT) ukształtował się na poziomie 2 203 268 MWh, a więc o 1,5 proc. wyższym niż we wrześniu roku 2016. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 52,70 zł/MWh, co oznacza wzrost o 13,75 zł/MWh względem sierpnia br.

Wrześniowy wolumen obrotu błękitnymi certyfikatami ukształtował się na poziomie 64 273 MWh. Większość – 44 319 MWh - stanowił obrót sesyjny, gdzie cena średnioważona wzrosła m/m o 5,13 zł/MWh, do poziomu 311,58 zł/MWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 60 313 toe (w tym 59 889 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza wzrost r/r o 3,2 proc. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 191,43 zł/toe, do poziomu 523,42 zł/toe.

Rejestr Gwarancji Pochodzeni

We wrześniu 2017 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 42 682 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,49 zł/MWh.

Indeksy cenowe węgla energetycznego

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec sierpnia wyniósł 200,76 PLN/t, co stanowi spadek o 3,66% w stosunku do lipca br., zaś cena za 1 GJ energii spadła o 1,18%, do 9,22 PLN. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 5,78% w tym samym okresie i wynosi 244,66 PLN/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 5,39%, osiągając wartość 10,36 PLN/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku wyniosła 11,98 PLN/t dla PSCMI 1 (wzrost o 6,35%) i 52,61 PLN/t, albo 27,40%, dla PSCMI 2. W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła rdr o odpowiednio 0,70 PLN (8,22%) i 2,26 PLN (27,90%).

Wskaźnik cenowy węgla energetycznego zużywanego do produkcji energii elektrycznej wg danych ARE wyniósł w drugim kwartale br. 195,79 PLN/t i 9.36 PLN/GJ. Oznacza to spadek o odpowiednio 1,73% i 2,03% w stosunku do kwartału pierwszego. Rok do roku, wskaźnik ten spadł o 1,02% w ujęciu PLN/t, natomiast pod względem PLN/GJ – wzrósł o 0,21%.

Nowi uczestnicy

Na koniec września 2017 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 70 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 30 września 2017 r. członkami rejestru było 3 359 podmiotów, we wrześniu przybyło ich 43.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 321 podmiotów.

Zobacz także: Podsumowanie obrotów w kwietniu na rynkach TGE

kn/TGE

Komentarze