Reklama

Portal o energetyce

TGE uruchomi Rynek Instrumentów Finansowych

Już 4 listopada 2015 r. Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) zamierza uruchomić Rynek Instrumentów Finansowych. W październiku br., kolejne spółki pozytywnie przeszły proces aplikacji o uczestnictwo w RIF, należą do nich PGE Dom Maklerski, IRL Polska Sp. z o.o., DUON Marketing and Trading S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Wcześniej, we wrześniu br., status członka nowego rynku uzyskały dwa domy maklerskie: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Dom Maklerski Noble Securities S.A.

Towarowa Giełda Energii od lat umacnia swoją pozycję jako największej platformy handlowej na rynku energii i surowców energetycznych w Polsce. Kompleksowa oferta sprawia, że członkowie giełdy mogą w jednym miejscu handlować energią elektryczną, gazem, prawami majątkowymi oraz uprawnieniami do emisji CO2, a od listopada br. ten zakres zostanie uzupełniony o rynek finansowy. Dla TGE jest to komfortowe rozwiązanie, ponieważ pozwala na organizację polityki energetycznej uczestników rynku w jednym miejscu. Wprowadzenie kontraktów terminowych ma zwiększyć wolumen obrotów energią na TGE.

„Celem stałego poszerzania oferty produktowej TGE jest przyciągnięcie nowych uczestników rynku, w tym instytucji finansowych, które dostarczą kapitał do budowania płynności. Dlatego uruchomienie RIF jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez TGE. Cieszy nas fakt, że grono firm zainteresowanych udziałem w RIF się powiększa”– powiedział Ireneusz Łazor, prezes zarządu TGE. 

Podmiotami uprawnionymi do uzyskania członkostwa na Rynku Instrumentów Finansowych TGE są krajowe i zagraniczne firmy inwestycyjne oraz inne podmioty nabywające i zbywające instrumenty finansowe we własnym imieniu i na własny rachunek, w tym także przedsiębiorstwa energetyczne, jeżeli spełniają warunki zawierania transakcji na rynku regulowanym.  Oferta RIF jest skrojona na miarę potrzeb, które zostały zidentyfikowane w trakcie szeregu konsultacji TGE z rynkiem, w tym ankiety dotyczącej budowy i zasad funkcjonowania nowo tworzonego rynku.

Pochodne instrumenty finansowe dostępne na TGE umożliwią przede wszystkim:

  • organizację polityki energetycznej w jednym miejscu
  • zabezpieczenie przed ryzykiem zmian cen energii – inwestorzy uzyskają długoterminową możliwość zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany cen energii bez konieczności zajmowania pozycji na rynku fizycznym.
  • efektywniejsze zarządzanie portfelem zakupowo-sprzedażowym na rynku energii
  • dostęp do instrumentu finansowego także dla podmiotów finansowych
  • zwiększenie atrakcyjności polskiego rynku oraz nowe możliwości dla jego uczestników.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła warunki obrotu dla programu kontraktów terminowych na indeks TGe24 określanego na podstawie transakcji zawartych podczas I fixingu na Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej. Rozliczenie i rozrachunek transakcji zawieranych na Rynku Instrumentów Finansowych TGE odbywać się będzie na zasadach określonych przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. (IRGiT).

Towarowa Giełda Energii od września br. prowadzi regularne szkolenia i egzaminy dla kandydatów na Maklerów Giełdowych na Rynku Instrumentów Finansowych. Dotychczas uprawnienia maklera otrzymało 16 osób. Makler Giełdowy jest osobą reprezentującą oraz upoważnioną do zawierania transakcji giełdowych w imieniu Członków Giełdy. Złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym upoważnia do wpisania przedstawiciela Członka Giełdy na listę Maklerów Giełdowych na RIF.

Zobacz także: Kolejny krok ku integracji polskiego i czeskiego rynku gazu

Zobacz także: Law4Growth: Grupa Azoty zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju

Reklama

Komentarze

    Reklama