Reklama

Portal o energetyce

TGE kontynuuje integrację z europejskim rynkiem energii

Towarowa Giełda Energii  (TGE) oraz Rumuńska Giełda Energii (OPCOM) zostały nowymi partnerami projektu Price Coupling of Regions (PCR), ugruntowując pozycję PCR jako fundamentu jednolitego europejskiego rynku dnia następnego dla energii elektrycznej. 

TGE i OPCOM dołączają do obecnych członków inicjatywy (EPEX SPOT, GME, Nord Pool Spot, OMIE and OTE), którzy rozwijali dotychczas PCR. Projekt umożliwia obecnie łączenie rynków dnia następnego dla energii elektrycznej w 23 krajach, na które przypada ponad 90% europejskiego zużycia energii elektrycznej. 

Zaangażowanie TGE w projekt PCR oraz uzyskany status pełnego członka rynku Multi Regional Coupling (MRC) stanowi wyraźne potwierdzenie dążeń TGE w zakresie angażowania się zarówno w regionalne, jak i paneuropejskie działania integracyjne. Udział OPCOM w udanej inauguracji regionalnego projektu market coupling 4M MC świadczy o chęci podejmowania kolejnych kroków prowadzących do tworzenia jednolitego europejskiego rynku energii.

Inicjatywa PCR została powołana, by stworzyć rozwiązanie umożliwiające połączenie rynków dnia następnego dla energii elektrycznej z wykorzystaniem unikalnego algorytmu do kalkulacji cen energii w całej Europie (Euphemia), oraz przy zapewnieniu efektywnej alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych. Ma to kluczowe znaczenie dla osiągnięcia nadrzędnego unijnego celu, polegającego na stworzeniu zharmonizowanego europejskiego rynku energii elektrycznej, co ma w założeniu doprowadzić do poprawy płynności, efektywności i ogólnego dobra społecznego. 

PCR opiera się na trzech podstawowych zasadach: wykorzystanie jednego algorytmu, niezawodność funkcjonowania oraz indywidualna odpowiedzialność giełd energii. Zastosowanie jednego wspólnego algorytmu zapewnia uczciwy i przejrzysty sposób wyznaczania cen energii elektrycznej na rynku dnia następnego w całej Europie, przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych rynków energii w Europie. W efekcie prowadzi to do wzrostu ogólnego dobra i zwiększenia transparentności. 

Serwis systemu PCR umożliwia wymianę między giełdami anonimowych zleceń oraz informacji o zdolnościach przesyłowych na styku poszczególnych obszarów, w celu kalkulacji cen dla tych obszarów, jak również innych cen referencyjnych i transgranicznych przepływów pomiędzy obszarami dla wszystkich obszarów uczestniczących w wymianie. 

Struktura zarządzania, która wykształciła się w ramach PCR opiera się na Umowie Współwłasności PCR oraz Umowie Współpracy w ramach PCR, które łącznie zapewniają sprawdzone ramy umowne do zarządzania współpracą pomiędzy Giełdami należącymi do PCR. 

Dzięki wspólnemu opracowaniu paneuropejskiego algorytmu Market Coupling i skoordynowaniu między Giełdami struktur zarządzania, inicjatywa Price Coupling of Regions stanowi konkretne i już działające rozwiązanie prowadzące do wdrożenia docelowego modelu europejskiego rynku dnia następnego zgodnego z przepisami rozporządzenia (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. (ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi – CACM). 

W dążeniu do rozwoju pełnej współpracy w Europie inicjatywa PCR jest otwarta dla wszystkich europejskich giełd energii chcących do niej przystąpić.

Zobacz także: Poprawa: "Konflikt irańsko-saudyjski nie ma podłoża energetycznego"

Zobacz także: PSE: Mrozy mogą zagrozić dostawom energii

Komentarze