Reklama

Portal o energetyce

Tchórzewski: Konieczna współpraca energetyki i gospodarki

”Długofalowa polityka energetyczna państwa powinna uwzględniać wykorzystanie krajowych surowców” -  powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas inauguracji IV Ogólnopolskiego Szczytu Energetyczno-Gospodarczego w Gdańsku, 20 kwietnia 2016 r.

Minister podkreślił, że resort energii będzie dążył do ukształtowania wzajemnych relacji pomiędzy energetyką a gospodarka w taki sposób, który zapewni bezpieczeństwo energetyczne i konkurencyjność gospodarki. "Sektor energetyczny posiada duży potencjał oddziaływania na inne dziedziny. Dobrym przykładem może być perspektywa integracji sieci energetycznych i telekomunikacyjnych z wykorzystaniem potencjału technologii ICT" – dodał.

Zwrócił również uwagę na kwestie innowacyjności w sektorze energetycznym. "Myślę, że powinna się ona przejawiać w szczególności otwartością na dywersyfikację technologiczną oraz dążeniem do ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko naturalne" – podkreślił. Przestrzeń dla tego typu działań może stanowić upowszechnianie alternatywnych zastosowań paliwa węglowego oraz technologii czystego węgla, a w szczególności uruchamianie instalacji służących zgazowaniu tego paliwa.
 
Minister Tchórzewski poinformował, że w Ministerstwie Energii prowadzone są prace nad długofalową perspektywą rozwoju polskiego sektora energetycznego. "Podstawą pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną będzie wykorzystywanie energii wytwarzanej ze źródeł krajowych, opartych w pierwszej kolejności o surowce energetyczne, przede wszystkim węgiel" – podkreślił. 
 
Podczas konferencji Minister Energii został uhonorowany nagrodą „Bursztyn Polskiej Energetyki 2016” za konsekwentne budowanie potencjału Ministerstwa Energii oraz działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 

Komentarze