Strona główna

Tchórzewski: Dialog społeczny ważną częścią polityki energetycznej

 - Dialog społeczny to nieodzowny element na drodze do wypracowania wspólnego stanowiska. Odpowiadając za tak strategiczne obszary gospodarki jak energetyka i górnictwo wiem, jak ważna jest dyskusja wszystkich zainteresowanych stron – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas debaty poświęconej Radzie Dialogu Społecznego przed jej pierwszą rocznicą powstania. Spotkanie z udziałem przedstawicieli świata nauki, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych odbyło się 12 października 2016 r. w Warszawie.

Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. na temat warunków skuteczności dialogu społecznego, regulacji prawnych, obecności dyskusji w sferze publicznej i relacji pomiędzy partnerami społecznymi a stroną rządową. W opinii ministra Tchórzewskiego administracja rządowa powinna zwracać uwagę na potrzeby społeczne. - Zgodnie z ideą dialogu, wszelkie decyzje muszą być podejmowane w drodze kompromisu - dodał.

Ponadto, podkreślano potrzebę stworzenia strategicznej perspektywy działalności Rady tak, by nie pracowała wyłącznie w reakcji na konkretne wyzwanie, lecz według długofalowego planu. Uczestnicy spotkania podkreślali, że wzajemny szacunek i chęć wysłuchania drugiej strony są gwarancją skutecznego porozumienia.

Rada Dialogu Społecznego to forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu powołane na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Rada zastąpiła funkcjonującą od 2001 roku Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.

Zobacz także: Szydło: Zrobimy wszytko, aby ratować górnictwo

Zobacz także: Kurtyka: Konieczna rozbudowa infrastruktury do odbioru LNG

Komentarze