Reklama

Portal o energetyce

Tauron zwiększył produkcję z wiatru o 60 procent

Fot. Tauron
Fot. Tauron

W ubiegłym roku farmy wiatrowe Taurona dostarczyły około 700 GWh energii elektrycznej, oznacza to 60-proc. wzrost produkcji  w porównaniu z poprzednim rokiem. Taka ilość energii może pokryć roczne zapotrzebowanie 300 tysięcy gospodarstw domowych.

- Zielony Zwrot Taurona przynosi konkretne i mierzalne rezultaty. Duży wzrost produkcji to przede wszystkim efekt nabycia pięciu farm wiatrowych o mocy 180 MW i  korzystnej sytuacji meteorologicznej tłumaczy Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia. - Stale analizujemy możliwości akwizycji kolejnych projektów wiatrowych i fotowoltaicznych, a równocześnie rozwijamy własne, zielone przedsięwzięcia, w szczególności na terenach należących do Grupy dodaje.

Dzięki ubiegłorocznemu zakupowi nowych farm wiatrowych, Tauron niemal podwoił moce zainstalowane w technologii wiatrowej. Obecnie jest właścicielem dziewięciu farm w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, wielkopolskim, opolskim i warmińsko-mazurskim, gdzie energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW. Farmy zlokalizowane są w większości na terenach o dobrych parametrach wietrzności, gdzie średnioroczna prędkość wiatru wynosi ponad 6 m/s. 

Najlepsze wyniki produktywności uzyskały farmy wiatrowe zlokalizowane w województwach: kujawsko-pomorskim, mazowieckim i wielkopolskim – Inowrocław i Mogilno o łącznej mocy 66 MW, utrzymując wysoki poziom ponad 35 proc. Również produktywność największej farmy wiatrowej Marszewo o mocy 100 MW, zlokalizowanej w województwie zachodnio-pomorskim, była powyżej średniej z lat poprzednich i wyniosła 30 proc.

Tauron w zainicjowanym w ubiegłym roku Zielonym Zwrocie zakłada do 2025 r. inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie o mocy 900 MW, farmy fotowoltaiczne o mocy 300 MW oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych. Grupa przewiduje, że dzięki planowanym działaniom zwiększy udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej do blisko 30 proc. w 2025 r., a w 2030 r. do ponad 65 proc.

Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zastąpienie wyeksploatowanych źródeł konwencjonalnych nowoczesnymi, pozwolą na obniżenie emisyjności Grupy, w perspektywie 2025 r., o ponad 20 proc., a w perspektywie 2030 r. o ponad 50 proc. (Tauron)

Reklama

Komentarze

    Reklama