Reklama

Portal o energetyce

Tauron zbuduje samowystarczalną mikrosieć z OZE

Tauron zbuduje pilotażową instalację mikrosieci zdolnej do samodzielnego pokrywania własnego zapotrzebowania na energię elektryczną. To jeden z projektów grupy dofinansowanych przez NCBR w ramach Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego.

Jak wyjaśnił w środowym komunikacie Tauron, chodzi o rozwiązania interesujące szczególnie dla zagrożonych utratą zasilania regionów znajdujących się na końcach sieci energetycznych (osiedli domów jednorodzinnych, parków przemysłowych, obiektów turystycznych), a także rozwijających się w Polsce klastrów energetycznych.

 

Mikrosieć to mała sieć elektroenergetyczna pozwalająca na zagwarantowanie dostaw energii elektrycznej dla odbiorców do niej przyłączonych. Instalacja, którą zbuduje Tauron będzie złożona z odnawialnych źródeł energii, bateryjnego magazynu energii elektrycznej oraz elementów sterujących pracą mikrosieci.

 

„Sieć dzięki możliwości okresowego funkcjonowania w trybie wyspowym będzie mniej wrażliwa na konsekwencje silnych wichur czy zakłóceń w krajowym systemie energetycznym. Instalacje te mogą więc przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, ograniczenia strat na przesyle energii elektrycznej oraz zapewnienia klientom niezawodności dostaw energii elektrycznej” - wyjaśnił energetyczny koncern.

 

Kolejne etapy projektu „Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 - samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej” zakładają: wybór odpowiedniej lokalizacji, dobór źródeł energii oraz automatyki i systemów pozwalających na precyzyjne sterowanie mikrosiecią.

 

Instalacja zostanie poddana testom w normalnych i nietypowych warunkach pracy. Na bazie otrzymanych wyników opracowana zostanie szczegółowa dokumentacja umożliwiająca powielenie mikrosieci w innych lokalizacjach.

 

Projekt dotyczący pilotażowej instalacji mikrosieci jest realizowany jest z dofinansowaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uzyskanego w konkursie Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego (PBSE). W pierwszym konkursie PBSE Tauron otrzymał 28 mln zł dofinansowania na 8 projektów badawczo-rozwojowych, co wyczerpało jedną trzecią budżetu konkursu.

 

Tauron wskazuje też, że projekt dotyczący mikrosieci wpisuje się w inicjatywy badawczo-rozwojowe związane z energetyką rozproszoną wdrażanej obecnie w grupie Strategicznej Agendy Badawczej.

 

„Spoglądamy w przyszłość, w której większą rolę będą odgrywać rozproszone, lokalne źródła energii. Jednocześnie chcemy zapewnić naszym klientom większą pewność zasilania w każdych warunkach. Program budowy mikrosieci łączy te dwa cele i wzmacnia ambicje Tauronu, aby być liderem w kształtowaniu energetyki przyszłości” - wyjaśnił cytowany wiceprezes Tauronu ds. zarzadzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda.

 

Dodał, że cała grupa obecnie prowadzi 22 projekty badawczo-rozwojowe, a ogłoszona pod koniec listopada br. Strategiczna Agenda Badawcza to swoista „mapa drogowa” dla innowacji, pozwalająca na szybszy wybór projektów do realizacji, sprawniejsze alokowanie zasobów finansowych i bardziej efektywną współpracę z otoczeniem biznesowym.

Reklama

Komentarze

    Reklama