Reklama

Górnictwo

Tauron uzgodnił warunki nabycia KWK Brzeszcze

  • Ilustracja: Virgin Galactic / virgingalactic.com
    Ilustracja: Virgin Galactic / virgingalactic.com

Grupa TAURON oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń uzgodniły warunki przedwstępnej umowy sprzedaży aktywów KWK Brzeszcze. TAURON zapłaci za przejmowane aktywa 1 zł. Finalna umowa zostanie zawarta niezwłocznie po uzyskaniu przez strony m.in. zgód korporacyjnych oraz pozytywnej decyzji UOKiK. Negocjacje ze stroną społeczną przejmowanej kopalni znajdują się w ostatecznej fazie.

Jestem zadowolony, że negocjacje dotyczące zakupu aktywów KWK Brzeszcze zakończyły się pomyślnie i udało nam się znaleźć porozumienie satysfakcjonujące obie strony. Co ważne – przejmujemy kopalnię za symboliczną złotówkę. Rozpoczęcie działalności przez Nowe Brzeszcze – Grupa TAURON jest bardzo bliskie. W kontekście realizowanych przez nas inwestycji w aktywa wytwórcze w nadchodzących latach własny węgiel kamienny będzie zyskiwał na znaczeniu i pozwoli lepiej zabezpieczyć nasze potrzeby – komentuje Jerzy Kurella, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Budowa silnego koncernu paliwowo-energetycznego to jeden z naszych priorytetów, a nabycie KWK Brzeszcze jest istotnym krokiem w realizacji celów strategicznych Grupy TAURON.

Obecnie kopalnie skupione w Grupie (Zakład Górniczy Janina i Zakład Górniczy Sobieski) zaspokajają ok. 40 proc. jej zapotrzebowania na paliwo. Zgodnie z przyjętymi w strategii biznesowej założeniami wskaźnik ten - m.in. dzięki przejęciu KWK Brzeszcze - w najbliższych latach ma przekroczyć 50 proc. Zgodnie ze strategią Grupa będzie kontynuowała inwestycje w obszarze wydobycia, w tym w spółce Nowe Brzeszcze – Grupa TAURON.

Do finalizacji transakcji potrzebne są jeszcze zgody formalne. Na sprzedaż zgodę musi wyrazić Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SRK, w której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka celowa TAURONA również musi uzyskać zgody odpowiednich organów właścicielskich. Standardowo przy tego typu transakcjach pozytywną decyzję na koncentrację musi wydać także Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z kolei Minister Środowiska musi zezwolić na przeniesienie koncesji wydobywczej na spółkę z Grupy TAURON.

Ustalono, że w odrębnej umowie strony uzgodnią warunki świadczenia usług wzajemnych w zakresie wentylacji zakładu górniczego w Brzeszczach. Umowa ta będzie obowiązywać do 31 grudnia 2018 r.

Zobacz także: Skarb Państwa dokapitalizuje Tauron - w tle przejęcie KWK "Brzeszcze"

 

Zobacz także: Tauron: Awarie i remonty wyłączyły z użytku 52% mocy wytwórczej

 

 

Reklama

Komentarze

    Reklama