Reklama

Elektroenergetyka

Tauron rozpoczyna współpracę ze szkołami technicznymi

Fot. Tauron
Fot. Tauron

Praktyki zawodowe w spółkach Grupy Tauron, dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach tzw. bloku energetycznego, prelekcje dotyczące funkcjonowania branży energetycznej oraz gwarancje zatrudnienia dla najlepszych uczniów z klas patronackich – to tylko niektóre z elementów zainicjowanego programu współpracy Tauron z zespołami szkół o profilu technicznym w Libiążu i w Krzeszowicach.

27 lutego, w obecności Andrzej Adamczyka - Ministra infrastruktury i budownictwa, TAURON podpisał porozumienia ze szkołami średnimi z Krzeszowic oraz Libiąża. Współdziałanie ma na celu promowanie edukacji techników energetyków oraz górników odkrywkowych i jest odpowiedzią na powstającą lukę pokoleniową w tych zawodach.

,,Cieszę się, że podejmowane są działania, które mają zapewnić młodemu pokoleniu dobrą przyszłość - zdobycie wykształcenia technicznego i możliwość pracy w wiodących firmach. Tauron zapewnia energię dla polskiej gospodarki. Teraz pomoże również wykształcić młode kadry, które będą w przyszłości gospodarkę, w tym także infrastrukturę, rozwijać. Energetyka ma ścisły związek z infrastrukturą i budownictwem. Jestem przekonany, że wszyscy uczniowie klas patronackich, dzięki współpracy szkół z Tauronem, poznają najnowsze technologie i znajdą swoją drogę zawodową w obszarach związanych z infrastrukturą i energetyką" – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Zobacz także: Program Taurona przyciąga start-upy. Najlepsi dostaną po 250 tys. złotych

Na mocy podpisanych porozumień pod patronatem Taurona w Zespole Szkół w Libiążu powstanie klasa o profilu technik energetyk, a w Zespole Szkół w Krzeszowicach technik górnik odkrywkowy.

,,Tworzenie programu wspierającego kształcenie przyszłych pokoleń fachowców jest kolejnym krokiem w realizacji odpowiadającego potrzebom działalności spółek Grupy Tauron, modelu współpracy między nauką a przemysłem. Naszą intencją jest współpraca ze szkołami, kształcącymi w zawodach, których kwalifikacje pokrywają się z oczekiwaniami firmy w przyszłości. Planujemy podpisywanie kolejnych tego typu porozumień, które pozwolą nam zapełnić powstającą lukę kompetencyjną" wyjaśnia Filip Grzegorczyk prezes zarządu Tauron Polska Energia.

W ramach działań promujących kształcenie, we współpracy ze szkołami realizowane będą inicjatywy dotyczące wspierania kadry dydaktycznej, wzajemnego prezentowania i promowania osiągnięć, wreszcie współpracy mającej na celu unowocześnianie procesów i programów kształcenia. Dla uczniów przewidziano praktyki zawodowe w spółkach Grupy, możliwość uczestnictwa w panelach dyskusyjnych dotyczących najnowszych osiągnięć technologicznych w energetyce, a także korzystanie z zasobów edukacyjnych Taurona.  Najzdolniejsi absolwenci klas patronackich będą mieli możliwość podjęcia pracy w spółkach Grupy.

,,Pozyskiwanie nowych kadr realizowane będzie między innymi poprzez preferencyjne zatrudnianie kształcących się w zawodach technicznych absolwentów klas patronackich – tłumaczy Filip Grzegorczyk. Zawarte porozumienia otwierają przed szkołami możliwości na czerpanie z wiedzy i doświadczeń pracowników Taurona, z kolei Grupie Tauron pozwalają one na kształcenie wykwalifikowanych specjalistów znających sam sektor oraz – co szczególnie istotne – specyfikę działania firmy od podszewki"  – dodaje.

Współpraca ze szkołami średnimi wpisuje się w szerszy program kształcenia przez Tauron przyszłych kadr.

W ramach współpracy z ponad 50 placówkami edukacyjnym (szkoły wyższe, średnie i zawodowe) uczniowie, studenci i absolwenci mogą liczyć na praktyki i staże w Grupie Tauron. Tylko w ubiegłym roku z tej formy edukacji skorzystało ponad 1000 osób.

Na początku lutego firma podpisała listy intencyjne o współpracy z kolejnymi uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Ponadto Tauron od lat aktywnie współpracuje także ze środowiskiem naukowym. W 2013 r. powołano Radę Naukową złożoną z przedstawicieli uczelni technicznych, która powstała w celu oceny strategii inwestowania, modernizacji i utrzymania elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej ze szczególnym uwzględnieniem działań innowacyjnych i rozwojowych. W ramach współpracy od 4 lat organizowane są również warsztaty Dziekanów Wydziałów Elektrycznych i Energetycznych oraz Dyrektorów Instytutów Badawczych z przedstawicielami spółek Grupy.

Komentarze